Emergency Alert UK - Wielka Brytania 2023 alert alarmowy

Anglia przeprowadzi test alertów alarmowych, 2023

W niedzielę 23 kwietnia o godzinie 15.00 rząd wyśle do wszystkich kompatybilnych urządzeń testową wiadomość alert alarmowy (ang. Emergency Alert) obejmującą całą Wielką Brytanię.

Czym jest usługa Emergency Alerts?

Emergency Alerts to nowa usługa rządowa, która ostrzeże obywateli UK, jeśli w pobliżu znajduje się sytuacja zagrażająca życiu (np. powódź, pożar, atak terrorystyczny). W sytuacji kryzysowej maszty telefonii komórkowej będą nadawać alert w zagrożonym obszarze. Alarm zostanie automatycznie odebrany przez kompatybilne telefony komórkowe i tablety na danym obszarze i będzie zawierał porady, jak zachować bezpieczeństwo. Alerty alarmowe będą wysyłane w języku angielskim. W Walii mogą być również wysyłane w języku walijskim.

Co stanie się  w niedzielę 23 o godz. 15.00?

W niedzielę 23 kwietnia o godzinie 15.00 rząd wyśle do wszystkich kompatybilnych urządzeń testową wiadomość Emergency Alerts w całej Wielkiej Brytanii. W wiadomości tej zostanie wyraźnie zaznaczone, że nie jest wymagane żadne działanie, że wiadomość ta jest jedynie testem, oraz zostanie podany link, pod którym można znaleźć dalsze informacje na temat usługi Emergency Alerts.
Po otrzymaniu wiadomości telefon lub tablet może zawibrować i wydawać głośny dźwięk przypominający syrenę przez około dziesięć sekund, nawet jeśli jest ustawiony na “cichy”. Wiadomość zostanie wyświetlona na ekranie.

Czy mogę zrezygnować z otrzymywania powiadomień alarmowych?

Można zrezygnować z otrzymywania alertów alarmowych, dostosowując ustawienia urządzenia, jednak rząd zaleca, aby były one włączone dla własnego bezpieczeństwa. Jeśli jesteś osobą, która przeżyła przemoc domową, posiadającą tajny lub drugorzędny telefon lub tablet, pamiętaj, że alarm awaryjny będzie odtwarzał dźwięk, nawet jeśli urządzenie jest wyciszone.

Kto może wysyłać i odbierać alerty alarmowe?

Alerty alarmowe działają we wszystkich sieciach komórkowych 4G i 5G w Wielkiej Brytanii. Alerty awaryjne mogą być wysyłane tylko przez służby ratunkowe i departamenty rządowe, które zajmują się sytuacjami kryzysowymi.
Nie potrzebują one Twojego numeru telefonu, aby wysłać alert – jeśli Twoje urządzenie jest kompatybilne, automatycznie otrzyma wiadomość. Dane o użytkowniku, jego urządzeniu lub lokalizacji nie będą gromadzone ani udostępniane (oh, doprawdy?).

Nie otrzymasz alertów alarmowych, jeśli Twoje urządzenie jest wyłączone, znajduje się w trybie samolotowym lub jest podłączone do sieci 2G lub 3G. Więcej informacji na temat alertów alarmowych można znaleźć na stronie: gov.uk/alerts.

W/w usługa przypomina nasze polskie SMS z alertami RCB.

Ofensywa Blog