Czy UE zakaże nam korzystać z lasów?

Polska może być jednym z tych krajów, które najdotkliwiej odczują skutki ograniczeń wynikających z unijnej strategii bioróżnorodności 2030.

Jednym z celów wpisanych do strategii jest objęcie ochroną bierną* 10 proc. obszarów lądowych Unii Europejskiej. Polska ma jeden z najwyższych w UE udział lasów państwowych. I nie 10 proc., a znacznie większy procent polskich lasów będziemy musieli zamknąć dla gospodarki. Ponieważ obejmowanie ochroną ścisłą lasów prywatnych jest o wiele bardziej problematyczne.

Więcej w:

  • https://dorzeczy.pl/kraj/193030/ue-zakaze-nam-korzystac-z-polskich-lasow.html
  • https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_pl

*to całkowite wyłączenie lasu z użytkowania. 

Ofensywa Blog