Włóczenie się w dziczy znów legalne i na stałe

Dyrektor Generalny LP Andrzej Konieczny podpisał zgodę na przekształcenie programu pilotażowego w stały program Lasów Państwowych. Poza nowymi obszarami w ramach programu zostało również utrzymanych 46 dotychczasowych obszarów pilotażowych o powierzchni ponad 65 tys ha. 

Co się zmienia:

 1. Przede wszystkim nazwa programu, od teraz po prostu “Zanocuj w lesie”.
 2. Do końca kwietnia, wszystkie nadleśnictwa wyznaczą na swoim obszarze fragment lasu, w którym będzie można legalnie biwakować. Nie będzie tam żadnej dodatkowej infrastruktury! Sam las. Formalnie więc od 1 maja 2021 w Polsce w każdym nadleśnictwie takie miejsce powinno funkcjonować.
 3. Wszelkie informacje o lokalizacji obszarów będą wprowadzone do Banku Danych o Lasach i na stronach internetowych nadleśnictw. Nie będzie żadnych oznaczeń w terenie – tablic, płotków, ogrodzeń, itp.
 4. Nie trzeba już zgłaszać pobytu pod warunkiem, że jednym miejscu nocuje maksymalnie 9 osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu.
 5. Trzeba obowiązkowo zgłaszać na adres danego nadleśnictwa pobyt, jeśli z noclegu korzysta grupa powyżej 9 osób i/lub powyżej 2 nocy.
  – Zgłoszenie musi wpłynąć nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem.
  – Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest formalnym wyrażeniem zgody na pobyt. Bez formalnej zgody nie można korzystać z obszaru.
 6. Obszary na terenach LKP (dotychczasowe obszary pilotażowe):
 • Wszystkie zostają utrzymane.
 • Przez rok od 14.04.2021 do 14.04.2022 można używać na nich kuchenek gazowych.
 • Można z kuchenek korzystać wyłącznie zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie
 • Wciąż jest zakaz palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi

Bez zmian pozostają:

 • Zakaz zbierania drewna (oraz tym bardziej jego ścinania)
 • Zakaz palenia ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi!
 • Pozostałe obostrzenia wynikające z ustawy o lasach.
 • Można korzystać, jak do tej pory, z owoców runa leśnego i grzybów.

Pytania i odpowiedzi dotyczące obszarów pilotażowych

PS. Dziękujmy wszystkim zaangażowanym, jak osobom dotychczasowo użytkującym te obszary za kulturę. Według szacunków sama społeczność związana z wszelkimi formami   aktywności terenowej liczy blisko 40 tys. osób.

Źródło/Autor: Anna Pikus (LP) // lasy.gov.pl

Polecamy

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu (poniżej) oraz  do lektury artykułu na stronach Lasów Państwowych.

Film: “Łatwiej zanocujesz na dziko w Lasach Państwowych”:

Ofensywa Blog