schronić przed wybuchem jądrowym

Jak się schronić przed wybuchem jądrowym

Nie ma dobrego miejsca, w którym można się znaleźć, gdy wybucha bomba atomowa (jądrowa). Wszystko, co znajduje się zbyt blisko, natychmiast wyparowuje, a promieniowanie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia nawet z daleka. Pomiędzy nimi znajduje się inne niebezpieczeństwo: fala uderzeniowa powstała w wyniku eksplozji, która może wytworzyć prędkość powietrza na tyle dużą, by unieść ludzi w powietrze i spowodować poważne obrażenia.

W Physics of Fluids, wydawnictwie AIP Publishing, naukowcy z Uniwersytetu w Nikozji przeprowadzili symulację wybuchu bomby atomowej z typowego międzykontynentalnego pocisku balistycznego i wynikającej z tego fali podmuchowej, aby sprawdzić, jak wpłynie ona na ludzi chroniących się w pomieszczeniach.

W strefie umiarkowanych zniszczeń fala podmuchu wystarcza do przewrócenia niektórych budynków i zranienia osób znajdujących się na zewnątrz. Jednak bardziej wytrzymałe budynki, takie jak konstrukcje betonowe, mogą pozostać na miejscu.

Zespół wykorzystał zaawansowane modelowanie komputerowe do zbadania, jak fala podmuchu jądrowego przyspiesza w stojącej konstrukcji. Symulowana struktura zawierała pokoje, okna, drzwi i korytarze, co pozwoliło im obliczyć prędkość powietrza podążającego za falą uderzeniową i określić najlepsze i najgorsze miejsca, w których można się znaleźć.

“Przed naszym badaniem, zagrożenie dla ludzi wewnątrz wzmocnionego betonem budynku, który wytrzymuje falę podmuchu, było niejasne” – powiedział autor Dimitris Drikakis. “Nasze badanie pokazuje, że wysokie prędkości powietrza pozostają znacznym zagrożeniem i nadal mogą powodować poważne obrażenia, a nawet ofiary śmiertelne”.

Zgodnie z ich wynikami, samo przebywanie w solidnym budynku nie wystarczy, by uniknąć ryzyka. Ciasne przestrzenie mogą zwiększyć prędkość powietrza, a zaangażowanie fali podmuchu powoduje, że powietrze odbija się od ścian i zagina za rogami. W najgorszych przypadkach może to wywołać siłę odpowiadającą 18-krotności masy ciała człowieka.

“Najbardziej niebezpieczne krytyczne miejsca w pomieszczeniach, których należy unikać, to okna, korytarze i drzwi” – powiedział autor Ioannis Kokkinakis. “Ludzie powinni trzymać się z dala od tych miejsc i natychmiast schronić się. Nawet w pokoju frontowym skierowanym w stronę eksplozji, można być bezpiecznym od wysokich prędkości powietrza, jeśli ustawi się przy narożnikach ściany skierowanej w stronę wybuchu.”

10 sekund po wybuchu bomby atomowej w budynku

Rys. Animacja 3D. Prędkości powietrznej fali uderzeniowej w ciągu pierwszych 10 sekund po wejściu przez okno w budynku

Autorzy podkreślają, że czas pomiędzy eksplozją a nadejściem fali podmuchu wynosi tylko kilka sekund, więc szybkie znalezienie się w bezpiecznym miejscu jest krytyczne.

“Dodatkowo wystąpi zwiększony poziom promieniowania, niebezpieczne budynki, uszkodzone linie energetyczne i gazowe oraz pożary” – powiedział Drikakis. “Ludzie powinni być zaniepokojeni wszystkimi powyższymi zjawiskami i szukać natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach”.

Chociaż autorzy mają nadzieję, że ich rady nigdy nie będą musiały być zastosowane, wierzą, że zrozumienie skutków wybuchu jądrowego może pomóc w zapobieganiu obrażeniom i kierowaniu działaniami ratowniczymi.


Źródło: Artykuł “Nuclear explosion impact on humans indoors” autorstwa Ioannis William Kokkinakis oraz Dimitris Drikakis.  17 styczeń 2023 (DOI: 10.1063/5.0132565) , dostęp: https://doi.org/10.1063/5.0132565.

Planujesz wybudować prywatny schron – przeczytaj książkę.

Ofensywa Blog