Jak wydostać się spod lodu

Zamarznięte zbiorniki wodne kuszą zarówno wędkarzy łowiących spod lodu, łyżwiarzy czy nieostrożnych dzieci. Wejście na lód zamarzniętego jeziora, rzeki jest dużym ryzykiem nie tylko z powodu realnej możliwości załamania się lodu, ale także z ryzykiem związanym z wpadnięciem do nie zabezpieczonej przerębli czy szczeliny lodowej.

Pamiętaj, cieńszy lód będzie także zawsze w pobliżu ujść wszelkiego rodzaju kanałów,  dopływów, w pobliżu źródeł (także podwodnych) pod mostami oraz w miejscach porośniętych roślinnością podwodną oraz trzciną (butwiejące na dnie szczątki roślin wytwarzają gazy, które wynoszą cieplejszą wodę ku górze). W ciągu sezonu pokrywa lodowa, w zależności od warunków atmosferycznych ulega przemianom, grubość spada lub rośnie.

Wpadłeś pod lód? Uratuj się sam


Ofensywa Blog