Jak zdestabilizować Państwo – czy to się teraz dzieje?

Na naszych oczach zmienia się Świat, obserwujemy wydarzenia mające związek z LGTB, BLM oraz październikowe protesty z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji w Polsce. Wspólnym ich mianownikiem jest eskalacja zachowań przestępczych i łamiących moralność, przy ogólnym zachwycie części celebrytów i polityków.

Patrząc całościowo można odnieść wrażenie, że są to celowe działania mające na celu zdestabilizować porządek, a nawet Państwo.

Etapy przewrotu ideologicznego wg KGB / GRU:

  1. Proces demoralizacji – trwa to kilka(-naście) lat, aby wyedukować nowe pokolenie młodzieży. Aby ukształtować ich światopogląd i osobowość. Chodzi m.in. o to, by wyznawane przez społeczeństwo dogmaty religijne uległy stopniowemu zniszczeniu. Aby odciągnąć ludzi od wiary, tradycji i przyjętych wartości. Zniszczenie więzi rodzinnych na rzecz tymczasowych luźnych związków. Moralny relatywizm. Wpływ mediów.
  2. Destabilizacja gospodarki, stosunków pracy.
  3. Destabilizacja, rozkład i  brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości, prawa i porządku publicznego. W miastach panuje komunikacyjny chaos. Tworzą się bardzo niebezpieczne sytuacje.  Pomagają w tym fake newsy oraz media.
  4. Normalizacja (ironiczny termin w tym procesie). Na tym etapie, nowa samozwańcza władza nadaje społeczeństwu nową rolę. To stabilizacja narzucona siłą.

Cały wykład agenta KGB (film)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!