Jak zdestabilizować Państwo – czy to się teraz dzieje?

Na naszych oczach zmienia się Świat, obserwujemy wydarzenia mające związek z LGTB, BLM oraz październikowe protesty z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji w Polsce. Wspólnym ich mianownikiem jest eskalacja zachowań przestępczych i łamiących moralność, przy ogólnym zachwycie części celebrytów i polityków.

Patrząc całościowo można odnieść wrażenie, że są to celowe działania mające na celu zdestabilizować porządek, a nawet Państwo. Kraje takie jak Rosja i Chiny mają wiele powodów, aby destabilizować Europę i USA, zarówno politycznie jak i gospodarczo.

Etapy przewrotu ideologicznego wg KGB / GRU:

  1. Proces demoralizacji – trwa to kilka(-naście) lat, aby wyedukować nowe pokolenie młodzieży. Aby ukształtować ich światopogląd i osobowość. Chodzi m.in. o to, by wyznawane przez społeczeństwo dogmaty religijne uległy stopniowemu zniszczeniu. Aby odciągnąć ludzi od wiary, tradycji i przyjętych wartości. Zniszczenie więzi rodzinnych na rzecz tymczasowych luźnych związków. Moralny relatywizm. Wpływ mediów.
  2. Destabilizacja gospodarki, stosunków pracy.
  3. Destabilizacja, rozkład i  brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości, prawa i porządku publicznego. W miastach panuje komunikacyjny chaos. Tworzą się bardzo niebezpieczne sytuacje.  Pomagają w tym fake newsy oraz media.
  4. Normalizacja (ironiczny termin w tym procesie). Na tym etapie, nowa samozwańcza władza nadaje społeczeństwu nową rolę. To stabilizacja narzucona siłą.

Cały wykład agenta KGB (film)

Ofensywa Blog