Jak zostać żołnierzem Legii Cudzoziemskiej

Punkty naboru są we Francji (np. Paryż). Kto może się zgłosić? Każdy mężczyzna, który skończył 17,5 roku i nie ma jeszcze 40 lat. Z wyjątkiem tych, którzy mają obywatelstwo Francji.

Jak przebiega rekrutacja do Legii Cudzoziemskiej?

Po przybyciu na miejsce trzeba pokazać dowód osobisty. Żołnierz sprawdza obywatelstwo i przyprowadza osobę, która mówi w tym samym lub podobnym języku. Wypełnia się test na inteligencję: 10 prostych pytań. Później test sprawności fizycznej m.in podciąganie na drążku. W Legii norma to 10-12 powtórzeń. Następnego dnia są testy medyczne. Lekarz pyta o przebyte operacje , choroby oraz szuka blizn na ciele. Sprawdzany jest także stan uzębienia. Następnym etapem jest tzw. beep test. Trzeba biec od sygnału dźwiękowego do sygnału, które są w coraz krótszych odstępach. Do Legii Cudzoziemskiej nie przyjmuje się osób poszukiwanych przez Interpol. Inne przestępstwa nie dyskwalifikują. Homoseksualiści także nie są przyjmowani do Legii Cudzoziemskiej. Ostatnią rozmowę odbywa się z psychologiem. Ostatecznie otrzymuje się nowe imię i nazwisko, datę urodzenia oraz rozpoczyna trening łącznie z nauką języka francuskiego.

Wywiad z byłym żołnierzem

Ofensywa Blog