Strażacy sprawdzają piwnice i schrony w Polsce

Strażacy sprawdzają schrony w Polsce

Wiceminister MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że straż pożarna w całym kraju rozpoczęła kontrolę stanu schronów i miejsc schronienia.

Od kilku dni strażacy z wielu miastach w Polsce kontrolują piwnice bloków oraz schrony. Sprawdzają, czy miejsca te nadają się do tego, by w nagłych przypadkach zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Strażacy nieprzypadkowo sprawdzają piwnice, szczególnie w starych blokach. Przy stanie i ilości obecnych schronów to właśnie piwnice miałyby być pierwszym miejscem ukrycia w razie niebezpieczeństwa.

Jest to działanie, które zostało wcześniej zaplanowane i ma związek z ochroną ludności oraz obroną cywilną. W Polsce jest 62 tysiące takich obiektów, wiele z nich ma tragiczny stan techniczny. Pomijając ten fakt, zapewnia potencjalne schronienie jedynie dla około 1,3 mln Polaków, czyli 3,5 proc. populacji.  Większość  schronów i miejsc ukrycia znajduje się w szkołach, urzędach i zakładach pracy. Szczególnie dotyczy to tych wybudowanych przed 1990 rokiem. Spora część z nich to obiekty pamiętające także II wojnę światową oraz wczesny PRL.

Strażacy przez kolejne tygodnie sprawdzą, w jakim są stanie, czy są wyposażone, czy są zdolne do użytku. Akcja sprawdzania schronów potrwa dwa miesiące do grudnia 2022. Jeśli nie, to będą podejmowane działania, by je przystosowywać w kolejnych latach.

Typy miejsc ochronnych

Miejsca, w których można się ukryć, dzielą się na:

  • Schron – budowla o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich możliwych kierunków.
  • Ukrycie – budowla ochronna niehermetyczna, wyposażoną w najprostsze instalacje, zapewniającą ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi tylko z określonych kierunków.
  • Ukrycie do doraźnego przygotowania to obiekt wstępnie wytypowany na potrzeby ochrony ludności, którego wykorzystanie przewiduje się dopiero w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa lub innego zagrożenia, po przeprowadzeniu specjalistycznej oceny technicznej.

Zalecana literatura (polskie poradniki survivalowe):

 

 

Ofensywa Blog