Kurs przetrwania z profilem SERE | maj 2018

Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu wraz z wojskowymi instruktorami survivalu i SERE w dniach 1-3 maja 2018 organizujeKurs przetrwania z profilem SERE”.

S.E.R.E.to skrót od angielskich słów survival, evasion, resistance, escape – czyli: przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka. W dużym uproszczeniu to sztuka przetrwania w warunkach odcięcia żołnierza/cywila od macierzystej jednostki, tymczasowej bazy. Jak przeżyć na terenie przeciwnika i w niewoli tak długo, aż ktoś nas odzyska, albo sami uciekniemy. Takie szkolenia są szczególnie ważne dla żołnierzy wojsk specjalnych.

Cel: Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji instruktorskich i nabycie odpowiedniego przeszkolenia dla personelu cywilnego przeznaczonego do użycia w kraju i poza granicami.

Ilość uczestników: maksymalnie 20 osób.

Gdzie: baza w Ponurzycy, gm. Celestynów (okolice Warszawy)

Na kursie SERE uczestnik pozna / podszkoli się z:

  • metod zwiększające szansę na przeżycie w warunkach środowiska naturalnego z wykorzystaniem posiadanego wyposażenia,
  • zasady, metody i formy ochrony własnej, w tym: ustalać położenie, poszukiwać oraz przygotować do spożycia wodę i pożywienie, umożliwiające doraźnie utrzymanie się przy życiu,
  • wpływu czynników fizjologicznych ograniczających wydolność organizmu człowieka,
  • technik  unikania schwytania oraz przeżycia w niewoli lub w uwięzieniu,
  • zasad  taktyki i techniki unikania zagrożeń,
  • różnic  dotyczące statusu i sytuacji jeńca oraz zakładnika,
  • zasad  współdziałania z siłami odzyskującymi w trakcie prowadzenia akcji podejmowania oraz współdziałania podczas akcji uwalniania,
  • zasad  sporządzania planu unikania (EPA);
  •  techniki maskowania się, kamuflażu, nawigacji podczas unikania,
  • działania  zgodnie z planem unikania EPA (ang. Evasion Plan of Action).

Po zakończeniu kursu osobom, które zaliczyły kurs wydane zostanie stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione i podpisane przez właściwego organizatora szkolenia oraz kierownika kursu – instruktora SERE (w wersji PL i ENG)

>> ZAPISZ SIĘ <<

Ofensywa Blog