odporność Litwa kurs szkolenia

Litwa będzie szkolić cywilów na wypadek wojny (2024)

Ministerstwo Obrony Litwy uruchamia Kurs Przygotowawczy do Dnia “X”. Jak podkreślono w komunikacie, chodzi m.in. o wzmocnienie odporności w społeczeństwie i uświadomienie, jak postępować w sytuacji wojennej. Oczekuje się, że w tym roku weźmie w nim udział około 33 tys. osób, a w przyszłym roku ponad 50 tys..  Na litewskiej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej pojawił się komunikat w sprawie Kursu Przygotowawczego do Dnia “X”, czyli wojny. Jest skierowany do osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat zapewnienia sobie bezpieczeństwa, przetrwania i funkcjonowania w stanie wojny, zaplanowania działań swoich i bliskich i zapobiegnięciu chaosowi w takiej sytuacji. Prezentując kurs, minister obrony narodowej Laurynas Kasčiūnas mówił o wkładzie systemu obrony narodowej w szkolenie społeczeństwa w zakresie oporu cywilnego, wizji i opracowanym nowym systemie szkolenia obywateli.

Priorytetami polityki obronnej Litwy są silna, gotowa do obrony armia, wiarygodne zobowiązania w zakresie obrony zbiorowej oraz przygotowane i odporne społeczeństwo.
Obrona państwa jest sprawą wszystkich (także cywili), dlatego ten kurs jest ważnym krokiem w przygotowaniu społeczeństwa do przetrwania i obywatelskiego oporu.

Mamy też nadzieję, że kurs zmieni nastawienie obywateli do tego, co powinni wiedzieć, jak powinni się przygotować i zachęcą ludzi do większej odwagi i aktywności – tłumaczył szef ministerstwa obrony. Niniejszy kurs (rejestracja rozpocznie się 1 sierpnia br.) ma również na celu zachęcenie uczestników do poszukiwania wiedzy i umiejętności na innych platformach oraz, potencjalnie, w przyszłości, do przyłączenia się do działań Związku Strzeleckiego lub komendantur, Ochotniczych Sił Obrony Narodowej lub innych sposobów służby w Siłach Zbrojnych Litwy, gdzie budowane będą umiejętności na wyższym poziomie w zakresie zbrojnego lub nieuzbrojonego oporu cywilnego.

Kurs obejmuje zajęcia z wiedzy podstawowej, szkolenie teoretyczne z zakresu odporności na zagrożenia hybrydowe oraz zajęcia praktyczne z umiejętności przetrwania wojny i pomocy innym.

schemat_nowe_podejscie litwa Szkolenia cywili, wojna
Źródło:  kam.lt

W tym momencie polskie władze tworzą projekt ustawy o Obronie Cywilnej, nadal trwają prace legislacyjne.

Ofensywa Blog