Obrona konieczna po nowemu – zaakceptowana

Sejm uchwalił , a prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje kodeks karnego, która rozszerza prawo do skutecznej obrony przed napastnikami, którzy wejdą do naszego domu, mieszkania, czy na ogrodzony teren. Nowa ustawa to sygnał dla społeczeństwa, że możemy i warto się bronić przez naruszeniem miru domowego. Zmiana wejdzie w życie w styczniu 2018 roku.

Zgodnie z nowelizacja ustawy, nie może być mowy o karze w przypadku osób, które odpierają „zamach związany z wdarciem się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu, nawet jeśli przekroczą przy tym granice obrony koniecznej”.  Odpowiedzialność karna jednak nam grozi, gdyby przekroczenie granic obrony koniecznej było „rażące”. Każda sprawa dotycząca przekroczenia granic obrony koniecznej nadal będzie przedmiotem postępowania karnego prowadzonego w prokuraturze, co ma zapobiegać nadużyciom.

Zgodnie z założeniem, zmiana ma odstraszyć przestępców, a napadnięta osoba ma już nie obawiać się tego, że może trafić na ławę oskarżonych, broniąc w domu siebie albo swoich bliskich.

Prawo do obrony przed bezprawnym zamachem jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Co ciekawe, już w 1974 roku Sąd Najwyższy wyraził opinie, iż: “Działającemu w obronie koniecznej wolno użyć takich środków, które są niezbędne do odparcia zamachu. Użycie, zwłaszcza z umiarem, niebezpiecznego narzędzia, nie może być uznane za przekroczenie granic obrony koniecznej, jeżeli odpierający zamach nie rozporządzał wówczas innym, mniej niebezpiecznym, ale równie skutecznym środkiem obrony, a z okoliczności zajścia, a zwłaszcza z przewagi po stronie atakujących i sposobie ich działania wynika, że zamach ten zagrażał życiu lub zdrowiu napadniętego” .

Ofensywa Blog