Obrona konieczna – propozycje zmian prawnych

Aktualnie trwają pracę nad zmianą w zakresie obrony koniecznej, która ma polegać na dodaniu do art. 25 Kodeksu karnego § 2a o treści: „Nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.”. Zamierzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości jest rozszerzenia zakresu niepodlegania karze, w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej. Więcej na stronie: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1085793,zmiany-w-obronie-koniecznej.html

Ciekawostka:

Istnieje uchwała SN z lutego 2015, w której skasowano dotychczasową linię orzecznictwa odnośnie obrony koniecznej. W tej uchwale stwierdzono: obrona konieczna, aby miała sens, musi być skuteczna. Spraw dotyczyła sprawy, gdy napadnięty odebrał nóż napastnikowi i nim zadał(ał) ciosy. Oznacza to, że obrona nie musi być adekwatna do napaści.

Ofensywa Blog