Replika ASG lub wiatrówka – narzędzie samoobrony

O bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich nikt nie zadba lepiej niż my sami.  Obrona konieczna stanowi jedną z okoliczności wyłączających bezprawność czynu zabronionego. Działając w warunkach obrony koniecznej co prawda formalnie wyczerpuje się znamiona jakiegoś przestępstwa (np. powoduje obrażenia ciała u napastnika), jednak takie działanie nie jest bezprawne i jako takie nie stanowi przestępstwa. Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi. Przekroczenie granic obrony koniecznej które było pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu, również nie jest karalne. Patrz odpowiednie przepisy kodeksu karnego (art. 25 k.k.), kodeksu cywilnego (423 k.c.), jak i kodeksu wykroczeń (art. 15 k.w.).

Możesz bronić się wszystkim co masz

Instytucja obrony koniecznej pozwala na użycie każdego niezbędnego środka obrony w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie, zaś rodzaj użytego narzędzia nie może przesądzać o przekroczeniu tej obrony, jeżeli odpierający zamach nie rozporządzał innym mniej niebezpiecznym narzędziem. Mogą być nimi nawet niebezpieczne narzędzia. Atakując dobro chronione prawem, a zwłaszcza dokonując zamachu na zdrowie lub życie innej osoby, napastnik musi liczyć się z obroną ze strony napadniętego i to taką, jaka będzie konieczna, aby odeprzeć zamach, zatem napastnik powinien liczyć się z każdą konsekwencją, jaka w wyniku takiego zamachu może nastąpić, z ryzykiem doznania uszczerbku na zdrowiu, a nawet z utratą życia (patrz wyroki Sądu Najwyższego).

Narzędzia służące do obrony powinny nabyte legalnie. Nie chodzi o to, że będzie to miało wpływ na ocenę samej obrony koniecznej, ale o to, że jednak równolegle możemy mieć odrębne problemy prawne z powodu oskarżenia o posiadanie bez pozwolenia przedmiotów będących bronią w rozumieniu ustawy (np. kusza, kastet).

Działanie obronne może lub wręcz musi przekraczać musi swą intensywnością intensywność zamachu, aby było ono skuteczne. Tak stwierdził w jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy. Oznacza, to że nasze działania muszą być na tyle skuteczne, aby zniechęcić napastnika do dalszych czynów. Oprawca powinien uciec, albo zostać wyłączony z walki, tak abyś to ty mógł się bezpiecznie oddalić.  I taki też jest główny cel instytucji samoobrony.

Realna skuteczność ASG lub wiatrówki

Czy zatem replika ASG lub wiatrówka może przydać się do samoobrony. Tak, pod warunkiem, że akurat ją będziesz miał pod ręką oraz będzie ona w stanie oddać więcej niż jeden strzał. Tu jednak uwaga, napastnik widząc broń przypominającą broń palną może  zachowywać się różnie, także nieracjonalnie. Dlatego liczą się pierwsze sekundy kiedy mamy efekt obustronnego zaskoczenia.

Moc broni

  • Prędkość wylotowa kulek w replikach ASG zazwyczaj mieści się w przedziale: 250 fps – 650 fps.
  • Prędkość wylotowa kulek bb lub śrutu w wiatrówkach o energii kinetycznej poniżej 17 J zazwyczaj mieści się w przedziale : 95 m/s – 150 m/s.

Większość z dostępnych replik ASG lub wiatrówek potrafi rozbijać szklane butelki, przebijać puszki aluminiowe na wylot, a także mocno odkształcać blachę. Także mają moc. Czym większa wartość fps lub m/s – tym lepiej !

Blow-back czy nie?

Do samoobrony niekoniecznie sprawdzą się wiatrówki z systemem blow-back, ponieważ oferują mniejszą dla każdego wystrzału niż modele z nieruchomym zamkiem (podczas strzału), w których cała objętość gazu uwolnionego z kapsuły zostaje użyta do wystrzelenia śrutu.

Szybkostrzelność

Wybieraj mechanizm spustowy działający na zasadzie DAO (Double Action Only) lub DA (Double Action). Oznacza to, że możemy strzelać z samonapinacza spustu, oddając jeden strzał za drugim, bez konieczności ręcznego przeładowania. Jeśli twoja “broń” potrafi strzelać tylko po jednym strzale, jest skuteczność drastycznie spada. Z całą pewnością, w sytuacji kryzowej nie będziesz miał bowiem czasu na przeładowanie, albo załadowanie nowej kulki, bądź śrutu.

Gdzie celować?

Kulki lub śrut to nie pociski z naboju broni palnej lub czarnoprochowej,  i niestety nie potrafią przejść przez kurtki, bluzy, czy swetry. Jednakże jeśli ubranie jest cienkie i przylega do skóry tylko w niewielkim stopniu złagodzi uderzenia. Aby broń spełniła funkcje odparcia ataku, należy celować w twarz napastnika. Trafienie kulką jakiegokolwiek miejsca na twarzy jest bardzo nieprzyjemne, bolesne. Trafienie w oko może spowodować zaślepienie, częściowe lub stałe i bardzo intensywny, wręcz paraliżujący ból.

Jak strzelać?

Strzelaj szybko i celnie, zdecydowanie docelowo warto wystrzelać cały magazynek. Najpierw oddaj dwa strzały w kierunku twarzy napastnika, odczekaj kilka sekund na jego reakcje.a Następnie oddaj kolejne trzy strzały, aby wyrządzić realne szkody. W razie dalszej agresji z jego strony strzelaj dalej. Jeśli liczysz oddane strzały, a twój magazynek ma więcej niż 8  – zachowaj 3 pociski na później, chyba że masz zapasowy magazynek pod ręką.

Najlepszą celność i skuteczność gwarantuje bliska odległość od napastnika, z reguły do 10 metrów. Wtedy największa szansa, że choć jedna kulka trafi we wrażliwe na twarzy miejsce. Największe obrażenia powodują uderzenia kulek szklanych, aluminiowych lub stalowych, przy użyciu broni o największej mocy.

Pamiętajmy, że jest to zbyt słaba “broń”, aby skutecznie unieszkodliwić więcej niż jednego napastnika, szczególnie tych działających pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Fakty i mity

Na ogół nikt z nas nie nosi naładowanej repliki lub wiatrówki ze sobą, także broń (replika/wiatrówka) będąca w domu niekoniecznie będzie zawsze gotowa do strzału. W przypadku wiatrówek związane jest to także z ograniczeniami  technicznymi,  bowiem nie trzyma się przebitej kapsuły CO2 w magazynku.

Podstawowym celem samoobrony jest zachowanie własnego bezpieczeństwa oraz wydostanie się z niebezpiecznej sytuacji i poniesienie przy tym możliwie najmniejszych strat. Jeśli musisz strzelaj, lecz potem szybko uciekaj. W walce o twoje życie najbardziej liczy się możliwość uniknięcia jakiejkolwiek konfrontacji fizycznej. Bez względu czy trafisz czy nie, napastnik nadal może bowiem kontynuować czynną napaść. Replika lub wiatrówka (szczególnie karabin) nawet niestrzelający może się przydać także do zadawania ciosów, zachowaj ją zatem i użyj kiedy nadarzy się okazja.

 

Ofensywa Blog