Polska mapa zagrozenia pożarowego

Ryzyko pożarowe w polskich lasach

Instytut Badawczy Leśnictwa codziennie aktualizuje mapy ryzyka pożarowego w polskich lasach. Druga połowa marca niemal w całym kraju to średni i wysoki stopień zagrożenia pożarowego.

W kwietniu znacznie sytuacja się poprawiła, zagrożenie z wysokiego (czerwonego) zmieniło się na średnie, często wręcz małe lub jego brak na wielu obszarach leśnych.

Mapa zagrożenia pożarowego lasu ( http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/) jest ustalana zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
w 60 strefach prognostycznych, opracowywana codziennie (od 1 IV do 30 IX) przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref.

Mapa prezentuje aktualne wartości wilgotności ściółki, wpływającej na jej zapalność oraz będącej podstawą wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu
oraz szczegółowe dane o wartościach parametrów meteorologicznych służących do ustalania zagrożenia pożarowego lasu.

Powstawaniu pożarom lasów w Polsce sprzyja w szczególności:

  • słoneczna, bezdeszczowa i coraz cieplejsza pogoda,
  • działalność człowieka (wypalanie traw, palenie ognisk).
Ofensywa Blog