STOP THE BLEED Polska

STOP THE BLEED – Zatrzymaj krwawienie

Stop The Bleed to coś więcej niż tylko kurs. To część kampanii świadomościowej, aby zastosować tę ratującą życie wiedzę o zatrzymaniu krwawienia skierowaną do wszystkich obywateli.  Ponieważ każdy z nas może stać się uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia – pierwszym ratownikiem.

Osoba, która ma masywny krwotok (krwawienie tętnicze) może umrzeć z powodu utraty krwi w ciągu 3-5 minut. Konieczne jest zatem szybkie zatrzymanie aktywnej utraty krwi. Kampania “Stop the Bleed” zachęca każdego obywatela do nauki z zakresu masywnych krwotoków oraz sposobów ich tamowania za pomocą bandaży i opasek uciskowych (stazy), tak aby w sytuacji zagrożenia istniała oddolnie przeszkolona populacja przygotowana do ratowania życia. Kurs obejmuje zatem teorie, jak i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem trenażerów. Kurs występuje w kilku wariantach:

  • STOP THE BLEED – BASIC (szkolenie podstawowe)
  • STOP THE BLEED – BLS/AED (wariant rozszerzony)
  • STOP THE BLEED – FCP – FIRST CARE PROVIDER

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat ACS.

STOP THE BLEED® jest wynikiem wspólnego wysiłku prowadzonego przez Komitet Urazowy Amerykańskiego Kolegium Chirurgów (ACS COT), mającego na celu przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat kontroli krwawienia. ACS COT, a w szczególności podkomitet EMS z jego licznymi powiązaniami w zakresie współpracy, zapewnił doskonałe środowisko dla tego programu, aby urósł do rangi krytycznego sukcesu, którym jest obecnie.

Wnioski wyciągnięte z medycyny pola walki (wojskowej)

Istnieje wiele sposobów kontrolowania krwawienia w nagłych przypadkach, w tym stosowanie bezpośredniego ucisku, wypełnianie rany gazą kontrolującą krwawienie (hemostatyczną) i stosowanie opaski uciskowej. Jednak dopiero niedawno opaski uciskowe zostały ponownie docenione za ich potencjał ratowania życia. Po tym jak opaski uciskowe i szkolenia z ich stosowania zostały powszechnie przyjęte przez wojsko, w 2012 roku dokonano przeglądu ich stosowania podczas konfliktów w Iraku i Afganistanie i stwierdzono wyraźne korzyści w zakresie przeżywalności. Dane te zostały dokładnie ocenione, a następnie włączone do standardów Tactical Combat Casualty Care (TCCC) dotyczących szkoleń i wojskowej opieki polowej. Badanie uzupełniające w 2014 roku, prowadzone przez podkomisję ACS COT EMS, wykazało podobne korzyści związane z używaniem opaski uciskowej wśród cywilów i dalej wprowadziło bezpośredni ucisk i pakowanie ran do listy prostych, ale skutecznych umiejętności, które można wykorzystać do kontrolowania aktywnego krwawienia w sytuacji awaryjnej.

Badania wskazują, że pojedyncza opaska zaciskowa (uciskowa, TQ) była skuteczna w 70%, a dwie obok siebie w 100%. Oznacza to, że jeśli zdecydowanie chcesz być w stanie kontrolować masywny krwotok z pojedynczej rany uda, potrzebujesz miejsca na umieszczenie dwóch opasek uciskowych, obok siebie, na tej samej kończynie.

Kiedy spojrzano na te wysiłki łącznie, potencjał ratowania życia przez wczesne opanowanie krwawienia stał się jasny. Stało się również jasne, że czas był/jest czynnikiem krytycznym, a wyniki były bezpośrednio związane z tym, jak szybko udało się opanować krwawienie. Odkrycia te ostatecznie pomogłyby ustalić, że osoba towarzysząca odgrywa kluczową rolę w ratowaniu życia z powodu poważnego krwawienia. Wkrótce rozpoczęły się wysiłki mające na celu szkolenie ratowników.

Zestaw do ratowania życia (tamowania krwawienia)

Dużo tych praktycznych i aktualnych informacji znajdziesz m.in. w polskiej książce “Pierwsza pomoc przedmedyczna“.

Ofensywa Blog