Pierwsza pomoca - ratownictwo taktyczne - szkoła - strzelanie

Strzelanie i pierwsza pomoc w roku szkolnym 2022/23

Nowy rok szkolny 2022/2023, który rozpocznie się już we wrześniu, przyniesie sporo zmian. Jedną z nich są zmiany programowe w przedmiocie “Edukacja dla bezpieczeństwa” (EDB).

Jak tłumaczy ministerstwo, wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa państwa wymaga uzupełniania celów kształcenia i treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa o kwestie związane z obronnością państwa, nabyciem umiejętności strzelectwa oraz przygotowaniem uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi oraz podstawami ratownictwa taktycznego (pierwsza pomoc). Pewnie także dlatego do kanonu lektur nieobowiązkowych weszła gra “This War of Mine“.

Do tej pory uczniowie w szkołach uczyli się na nim głównie zasad pierwszej pomocy, ale od września ten zakres programowy zostanie rozszerzony.

Strzelanie i nie tylko

Nowe zagadnienie to m.in.:

  • nauka strzelania,
  • zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej (ratownictwo taktyczne),
  • nauka radzenia sobie w zagrożeniach wywołanych przez działania wojenne.

W przypadku zajęć ze strzelectwa przewidziany został okres przejściowy. Oznacza to, że zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2024/2025.

Zajęcia związane z celem „Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)” powinny obejmować udział uczniów m.in. w symulacji ewakuacji szkoły.

Ratownictwo taktyczne (rozszerzona pierwsza pomoc) dla uczniów

Podczas zajęć uczniowie poznają elementy ratownictwa taktycznego, a w szczególności zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej:

  • rodzaje krwotoków,
  • tamowanie krwotoku przy użyciu dłoni oraz opatrunku uciskowego,
  • zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (zasada uciekaj, schowaj się, walcz)

Nowe tematy podczas lekcji edukacji obronnej

Dodatkowo edukacja obronna, która w przypadku szkoły podstawowej dotyczy wymagań z zakresu: terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, szkolenia strzeleckiego.

Edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem obowiązkowym dla klas VIII szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-dla-bezpieczenstwa–rozporzadzenia-podpisane

Przydatne poradniki  (książki) – lektury uzupełniające:

 

Ofensywa Blog