książka survival - Przemysław Płoskonka

SURWIWAL – motywy uczestnictwa, bariery

Współczesnemu człowiekowi nie wystarcza już uprawianie aktywności turystycznej tylko dla miłego spędzania czasu wolnego. Dziś wielu z nas poszukując nowych doznań, podejmuje różnorodne wyzwania w świecie dzikiej natury. Na popularności zyskują zajęcia określane mianem rekreacji przygodowej, która, coraz częściej przybiera formy postrzegane jako ryzykowne. Wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem na stymulację jej uczestników, aczkolwiek pewne trendy lub wręcz moda mają duży wpływ na uczestników. Czynnikiem konstytuującym rekreację przygodową jest właśnie ryzyko, natomiast przygoda doświadczana w trakcie rekreacji jest wynikiem interakcji uczestników z różnymi elementami środowiska: wodą, lasem, warunkami pogodowymi, itp.. Atrakcyjne staje się uczestnictwo w takich formach, które stwarzają okazję do podnoszenia efektywności swoich działań w plenerze, a w konsekwencji wpływają na poczucie własnej skuteczności.

Survival w Polsce

Survival w Polsce nie jest formą aktywności turystyczno-rekreacyjnej zupełnie nową, tylko sama nazwa, – wyprawy realizujące w pewnym stopniu ideę surwiwalu organizowały już w latach pięćdziesiątych XX wieku Komisje Turystyki Górskiej PTTK. Były to tzw. obozy wędrowne turystyki kwalifikowanej. Zajęcia takie odbywały się głównie w odludnych częściach Bieszczad i Beskidu Niskiego. Dzikie tereny górskie, chaszcze, rwące rzeki, błotniste bezdroża i odludzia wymagały znacznego wysiłku, celowo dobranego ekwipunku i sporej wiedzy turystycznej. Uczestnicy uczyli się technik wędrówki i przetrwania w naturalnych warunkach, testowali własne możliwości – wszystko w poczuciu przeżywania życiowej przygody. Współcześnie surwiwal jest złożoną formą rekreacji i turystyki, realizowaną w wielu różnorodnych formach. W założeniach surowy i drakoński, coraz częściej przybiera łagodniejsze formy, wyjątkowo atrakcyjne zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.

Istnieje jednak tendencja do tego, by każdy rodzaj aktywności ruchowej związanej z ryzykiem, wymagającej improwizacji i niosącej ze sobą duży ładunek emocji nazywać surwiwalem. Wpływ na taki stan rzeczy ma niezaprzeczalnie telewizja i Internet. Programy TV typu Selekcja, Dual Survival czy Ultimate Survival – Szkoła przetrwania przyczyniły się do rozpropagowania survivalu, wykreowały jednak odrealniony obraz tej formy aktywności, z jednej strony przypisując jej nieprawdziwe właściwości, a z drugiej pokazując jej uczestników jako osoby obdarzone nadludzkimi cechami. Jedną z inicjatyw mogących wpłynąć na dalszą popularyzację surwiwalu jako formy turystyki i rekreacji, jest rozpoczęty przez Lasy Państwowe w listopadzie 2019 roku projekt udostępniania obszarów pilotażowych dla surwiwalu i bushcraftu, który w 2021 przerodził się w program “Zanocuj w lesie“.  Więcej informacji przeczytasz w książce “Surwiwal” autorstwa Przemysława Płoskonki.

Spis treści

  WSTĘP
  I. PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY
  1.Zróżnicowanie zakresu pojęcia surwiwalu
  1.1.Typologie surwiwalu
  1.2.Surwiwal a szkoła przetrwania – zagadnienia terminologiczne
  1.3.Trening surwiwalowy
  2.Surwiwal jako forma turystyki i rekreacji
  3.Wybrane uwarunkowania uczestnictwa w surwiwalu
  4.Podsumowanie
  II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
  1.Założenia metodologiczne badań
  2.Metody i techniki badawcze
  3.Zastosowane zmienne i wskaźniki
  4.Organizacja i przebieg badań
  III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
  1.Charakterystyka badanej grupy
  2.Doświadczenie surwiwalowe i kompetencje badanych
  3.Poziom aktywności surwiwalowej
  4.Czynniki inicjacji surwiwalowej
  5.Dyspozycje motywacyjne badanych
  6.Bariery uczestnictwa
  7.Poziom zainteresowań kulturą surwiwalową
  8.Sposób organizacji zajęć z surwiwalu
  9.Preferencje badanych dotyczące środowiska uprawiania
  10.Preferencje badanych dotyczące treści zajęć
  11.Preferencje badanych dotyczące spędzania czasu wolnego
  IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
  V. PODSUMOWANIE BADAŃ I WNIOSKI
  BIBLIOGRAFIA

Autor: Przemysław Płoskonka / instruktor survivalu SPSS
Wydawca:  Wydawnictwo AWF w Warszawie, 2022
Kategoria:  Poradniki i hobby / Sport i rekreacja

> Zamów ebooka
.

 

Ofensywa Blog