migracje ludności - zmiany kliematu

Kolejne wielkie migracje są napędzane zmianami klimatycznymi

Coraz częstsze i intensywniejsze powodzie, fale upałów, susze, pożary i inne ekstremalne zjawiska klimatyczne uświadamiają nam, że nie mamy już buforu czasowego, w którym moglibyśmy złagodzić zmiany klimatu. Przyszłość, której mieliśmy uniknąć, już nadeszła, dziesiątki lat przed czasem. Być może brak wody spowoduje, że nieodzowne staną się migracje.

Ofensywa Blog