pcc & tccc 2023

Przedłużona opieka nad rannymi (PCC) 2023

Wytyczne dotyczące przedłużonej opieki nad rannymi np. ofiarami wypadków (Prolonged Casualty Care – PCC) są standardem opieki dla opracowania i utrzymania programów Departamentu Obrony (DoD) wymaganych do zwiększenia pewności, interoperacyjności i wspólnego zaufania wśród całego personelu adeptów PCC.

Ofensywa Blog