książki TCCC, CLS , taktyka czerwona, ratownik pola walki

Jaka książka dla Ratownika Pola Walki (CLS, TCCC)

Jeśli chcesz zostać Ratownikiem pola walki (CLS), albo być może już w nim jesteś – tym bardziej warto rozwijać swoją wiedzę w zakresie TCCC. Obecnie warunkami uczestnictwa w kursie jest ukończenie części teoretycznej kursu odbywającej się w formie e-learningu. A po przyjeździe na miejsce szkoleń uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dopuszczającego do części stacjonarnej kursu w 

Więcej… →

STOP THE BLEED Polska

STOP THE BLEED – Zatrzymaj krwawienie

Stop The Bleed to coś więcej niż tylko kurs. To część kampanii świadomościowej, aby zastosować tę ratującą życie wiedzę o zatrzymaniu krwawienia skierowaną do wszystkich obywateli.  Ponieważ każdy z nas może stać się uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia – pierwszym ratownikiem.

Ofensywa Blog