Podręcznik zabezpieczenia antyterrorystycznego

Zamachy bombowe oraz strzelaniny pokazują, że zagrożenie terrorystyczne w Europie (zachodniej) jest wysokie. Po Brukseli, Paryżu i Nicei teren działań ekstremistów (religijnych) przesunął się z Francji do Niemiec. Obywatele polscy są zagrożeni zarówno na terenie RP jak i w trakcie podroży po krajach EU.

Ofensywa Blog