pcc & tccc 2023

Przedłużona opieka nad rannymi (PCC) 2023

Wytyczne dotyczące przedłużonej opieki nad rannymi np. ofiarami wypadków (Prolonged Casualty Care – PCC) są standardem opieki dla opracowania i utrzymania programów Departamentu Obrony (DoD) wymaganych do zwiększenia pewności, interoperacyjności i wspólnego zaufania wśród całego personelu adeptów PCC.

tccc us army

Szkolenie z zakresu TCCC zwiększa szanse na przeżycie

Tactical Combat Casualty Care (TCCC), która wdraża najlepsze praktyki medyczne w zakresie opieki nad urazami na polu walki, zastępuje obecnie techniki Self-Aid Buddy Care w zakresie zapewnienia podstawowej opieki rannym lotnikom, zanim dotrą do placówki medycznej.

książki TCCC, CLS , taktyka czerwona, ratownik pola walki

Jaka książka dla Ratownika Pola Walki (CLS, TCCC)

Jeśli chcesz zostać Ratownikiem pola walki (CLS), albo być może już w nim jesteś – tym bardziej warto rozwijać swoją wiedzę w zakresie TCCC. Obecnie warunkami uczestnictwa w kursie jest ukończenie części teoretycznej kursu odbywającej się w formie e-learningu. A po przyjeździe na miejsce szkoleń uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dopuszczającego do części stacjonarnej kursu w 

Więcej… →

Ofensywa Blog