TRENER ETYKI OUTDOOROWEJ (Kurs)

W listopadzie 2017 r. Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu (SPSS) dołączyło do grona partnerów organizacji Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, szerzącej idee etyki outdoorowej na całym świecie. Obecnie jest jedynym oficjalnym partnerem LNT CfOE w Polsce.

Rdzeń koncepcji Leave No Trace oparty jest na siedmiu uniwersalnych zasadach (pryncypiach), które w połączeniu z przekazywaną wiedzą oraz nabywanymi umiejętnościami mają za zadanie minimalizować wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w którym przebywa.

Trenerzy Etyki Outdoorowej (TEO) – to osoby zachęcające do stosowania zasad Leave No Trace w Polsce oraz wskazujące praktyczne rozwiązania w ich stosowaniu podczas aktywności outdoorowych. TEO to po prostu ambasador etyki środowiskowej, działający w oparciu o proste i uniwersalne idee Leave No Trace. Czy chciałbyś zostać Trenerem Etyki Outdoorowej? Jeśli tak sprawdź ofertę SPSS: surwiwal.edu.pl/kurs-trenerow-etyki-outdoorowej-2/

Termin kursu: 28-29 września 2019 r. (sobota – niedziela)

Lokalizacja: Lasy Celestynowskie / Mazowiecki Park Krajobrazowy

Pozdrawiamy i do zobaczenia na szlaku

Ofensywa Blog