W obronie granic Europy (Reportaż TV)

Kryzys migracyjny, który dotknął Europę, jest największy od II wojny światowej i nic nie wskazuje na to, aby w dłuższej perspektywie miał osłabnąć.  Węgry to pierwszy na drodze imigrantów po Grecji członek strefy Schengen. Straż Graniczna RP i Policja wspierają działania węgierskich służb w ramach współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej w zakresie obrony granic Unii Europejskiej przed imigrantami. Jak wygląda ich służba poza granicami ojczyzny? Jakie jest zagrożenie ze strony nielegalnych imigrantów? Odpowiedzi znajdziesz w niniejszym reportażu.

Ofensywa Blog