niedobór wody - wojny o wodę - susza

Wojny o wodę – w tle zmiany klimatyczne

Jeśli wojny tego wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę” – powiedział Ismail Serageldin w 1995 roku, były wiceprezes Banku Światowego. Wtedy jego słowa nie zostały potraktowane poważnie, ale przewidział on, że najbliższe dekady i towarzyszące im zmiany klimatyczne przyniosą drastyczne zmniejszenie zasobów wody pitnej.

Woda pitna – spory do dostęp

Niedostatek wody pitnej to jedna z największych bolączek nadchodzącego stulecia. Liczebność ludzkiej populacji bezustannie rośnie i na każdego z nas przypada coraz mniej wody, także z powodu większego niż dawniej zużycia przez statystycznego człowieka.  Już teraz wiele miast (także amerykańskich) dotyka ten problem. Przyczyną konfliktów (sporów) między sąsiadującymi państwami czy grupami zamieszkującymi ten sam region jest coraz częściej dostęp do rzek, a zatem wody. Z powodu braku wody świat może tracić rocznie około 1 proc. ziemi uprawnej.

Jeśli średnia temperatura na ziemi wzrośnie o 3*C wtedy plagą stanie się chroniczny niedobór wody w wielu obszarach klimatycznych.

Niedobory wody

Według ONZ do 2050 roku nawet 5 miliardów ludzi może doświadczyć niedoborów wody. Aby kontrolować nastroje społeczne w krajach zagrożonych brakiem dostępu do wody, kilka lat temu opracowano system wczesnego ostrzegania, który pomaga przewidywać potencjalne konflikty na tle dostępu do niej. Finansowane przez rząd holenderski globalne narzędzie wczesnego ostrzegania dotyczące wody, pokoju i bezpieczeństwa uwzględnia czynniki środowiskowe, takie jak opady deszczu i nieurodzaju oraz czynniki polityczne, ekonomiczne i społeczne. Zmiany klimatyczne będą powodowały pustynnienie kolejnych regionów Afryki, co stanie się przyczyną ruchów ludności i może wywołać kolejną falę migracji.
 

Ofensywa Blog