Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych, stanowią uzupełnienie i są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Ich przewagą jest znajomość obszaru w którym działają.


Zadania terytorialsów to m.in.:

  • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu).
  • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.

Odzież w polskim kamuflażu (pantera) możesz zamówić/kupić ze sklepu ofensywa.eu.

Ofensywa Blog