Zasada: Leave No Trace (Nie pozostawiaj śladów)

To idea etyki outdoorowej (w tym bushcraftowej, survivalowej, harcerskiej), która odnosi się do bycia w przyrodzie bez pozostawiania w niej śladów bądź ich zminimalizowania. Ideą projektu jest promocja świadomej turystyki  z poszanowaniem środowiska naturalnego.Idea powstała w Stanach Zjednoczonych i rozprzestrzenia się na cenne przyrodniczo obszary świata, w tym polskie góry i lasy.

Podstawowe zasady Leave No Trace (Nie pozostawiaj śladów) są proste (Strona projektu: https://lnt.org/):
  1. Planuj z wyprzedzeniem i przygotuj się.
  2. Wędruj i biwakuj na trwałych (odpornych) powierzchniach.
  3. 
Właściwie gospodaruj odpadami / Zabierz swoje śmieci.
  4. Pozostaw [miejsce] w takim stanie, jak zastałeś.
  5. Minimalizuj wpływ ogniska.
  6. Szanuj naturę / Zachowaj dystans wobec dzikich zwierząt.
  7. Bierz pod uwagę innych gości (turystów).

Warsztaty terenowe o tej tematyce prowadzi   m.in. Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu oraz w przeszłości Akademia Górska / Tatrzański Park Narodowy

Jeśli interesujesz się tematem LNT, sporo informacji znajdziesz w rozdziałach książki >> https://bezdroza.pl/view/3926o/zanles.htm

 

Ofensywa Blog