Zasada: Leave No Trace (Nie pozostawiaj śladów)

To idea etyki outdoorowej (w tym bushcraftowej, survivalowej, harcerskiej), która odnosi się do bycia w przyrodzie bez pozostawiania w niej śladów bądź ich zminimalizowania. Ideą projektu jest promocja świadomej turystyki  z poszanowaniem środowiska naturalnego.Idea powstała w Stanach Zjednoczonych i rozprzestrzenia się na cenne przyrodniczo obszary świata, w tym polskie góry i lasy.

Podstawowe zasady Leave No Trace (Nie pozostawiaj śladów) są proste (Strona projektu: https://lnt.org/):
  1. Planuj z wyprzedzeniem i przygotuj się.
  2. Wędruj i biwakuj na trwałych (odpornych) powierzchniach.
  3. 
Właściwie gospodaruj odpadami / Zabierz swoje śmieci.
  4. Pozostaw [miejsce] w takim stanie, jak zastałeś.
  5. Minimalizuj wpływ ogniska.
  6. Szanuj naturę / Zachowaj dystans wobec dzikich zwierząt.
  7. Bierz pod uwagę innych gości (turystów).

Warsztaty terenowe o tej tematyce prowadzi bezpłatnie m.in. Akademia Górska / Tatrzański Park Narodowy

Rozwinięcie zasad: https://specjalnosci.zhp.pl/specjalnosci-harcerskie/ekologiczna/7-zasad-leave-no-trace/

—-

Potrzebujesz praktyczny plecak, gdzie spakujesz wszystko? Dobrym wyborem jest plecak 35-55l Matilda

Ofensywa Blog