Pierwszy w WOT kurs SERE

Ponad 20 ochotników WOT uczestniczyło w pierwszym szkoleniu z SERE poziom B – technik przetrwania dla żołnierzy narażonych na dostanie się do niewoli – poinformowało Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w kwietniu 2021.

Program kursu oparty został na doświadczeniach żołnierzy, którzy uczestniczyli w misjach poza granicami kraju. Kurs SERE poziomu B jest pilotażowym przedsięwzięciem w Centrum Szkolenia WOT. Zależało nam na stworzeniu szkolenia, które będzie odzwierciedlało realne warunki działania  – podkreśla Komendant Centrum Szkolenia WOT płk Krzysztof Leszczyński.

Kurs SERE składa się z 3 poziomów:

  • Poziomu A – szkolenie teoretyczne.
  • Poziom B – szkolenie praktyczne, gdzie uczestnicy szkolą się w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych – najczęściej w terenie leśnym z ograniczonymi racjami żywnościowymi i dostępem do wody pitnej.
  • Poziom C –  prowadzony jest w jeszcze trudniejszych warunkach niż B, np. zimą w górach.

Źródło: cswot.wp.mil.pl

Ofensywa Blog