Leave No Trace także w miejskim parku

Leave No Trace: W twoim parku

Miejskie i podmiejskie przestrzenie zielone są istotną przystanią dla wielu gatunków roślin i zwierząt, takich jak ptaki, nietoperze, wiewiórki oraz owady, w tym motyle i pszczoły. Dostęp do miejskich terenów zielonych wiąże się z lepszym rozwojem pamięci u dzieci i lepszymi wynikami zdrowotnymi mieszkańców miast. Ale także tam obowiązują nas wytyczne Leave No Trace.

Leave No Trace 2021 Polska

Trener Leave No Trace (LNT) – Polska 2021

Leave No Trace (LNT) to swoista etyka outdoorowa. Jej reguły (zasady, wytyczne) odnoszą się do zminimalizowania pozostawionych po turystach śladów, czyli wędrujmy i biwakujemy tak, aby  ograniczyć pozostawiony przez nas ślad w przyrodzie. Podczas pierwszego weekendu majowego 2021, obędzie się kurs dla trenerów. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu (SPSS).

Ofensywa Blog