tunele wojna w podziemiach

Podziemna wojna – Lista życzeń

Era wojen miejskich już nadeszła. Nie da się jej dłużej unikać. A środowisko miejskie obejmuje nie tylko to, co znajduje się na powierzchni, ale także poziomy nadpowierzchniowe i podpowierzchniowe.

Ofensywa Blog