tunele wojna w podziemiach

Podziemna wojna – Lista życzeń

Era wojen miejskich już nadeszła. Nie da się jej dłużej unikać. A środowisko miejskie obejmuje nie tylko to, co znajduje się na powierzchni, ale także poziomy nadpowierzchniowe i podpowierzchniowe.

Większość dużych obszarów miejskich obejmuje cały świat podziemnych tuneli transportowych, konserwacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Wojna tunelowa idzie w parze z wojną miejską od czasów, gdy średniowieczni wojownicy atakowali zamki. Od tego czasu tunele były wykorzystywane przez powstańców miejskich, rewolucjonistów i terrorystów, takich jak czeczeńscy rebelianci podczas dwóch bitew o Grozny, a nawet niedawne rozległe wykorzystanie podziemnego terenu przez ISIS w Iraku i Syrii.

Wiedza o tym, jak strzelać, poruszać się, komunikować, przetrwać i dostosowywać się w podziemnych środowiskach jest tak obca dla większości żołnierzy, jak chodzenie po Księżycu. Duża część technologii, które widziałem, jest opracowywana do działania w tym środowisku, koncentrując się na przełamywaniu, komunikacji i nawigacji. Podejmowane są również wysiłki w celu opracowania robotów, które będą mogły poruszać się w tunelach w celu wykonywania różnych zadań i w różnych sytuacjach. Wszystko to jest bardzo ważne. Ale kiedy nadejdzie czas wysłania żołnierzy pod ziemię do tuneli, oto kilka rzeczy, które każda armia chciałby mieć w swoich zasobach. Niektóre z nich są w czołówce postępu technologicznego, inne znacznie mniej.

1. Nowy sposób myślenia o podziemiach.

Armia myśli o środowiskach podziemnych zbyt wąsko. Zbyt często myślimy o podziemiach jako o przeszkodzie, którą należy pokonać, jeśli zostanie napotkana. Szkolimy się głównie w zakresie wchodzenia do tuneli i ich oczyszczania – co jest odzwierciedleniem naszego podobnego nadmiernego nacisku na wchodzenie do pomieszczeń i ich oczyszczanie w celu przygotowania się do pełnego spektrum operacji miejskich. Rozległy podziemny świat większości dużych obszarów miejskich powinien być traktowany jako odrębne środowisko, a zdolności rozwijane nie tylko w celu radzenia sobie z nim, ale raczej w celu jego zdominowania. Wojsko amerykańskie miało kiedyś przewagę nad naszymi wrogami w nocnych operacjach; “posiadaliśmy noc”. Możemy osiągnąć podobną dominację w podziemiach, myśląc o tym w inny sposób. Wojsko powinno zastanowić się nad implikacjami, zaletami i wadami prowadzenia pełnego zakresu operacji wojskowych (zwłaszcza ataku i obrony) pod ziemią. Na przykład, jeśli nowa koncepcja prowadzenia działań wojennych przez armię wzywa ją do “stawiania przeciwnika przed wieloma złożonymi dylematami”, dlaczego nie miałaby ona poczynić znacznych inwestycji w celu obejścia miejskich środków obronnych wroga, takich jak te widoczne podczas bitwy o Mosul w latach 2016-2017, poprzez wykorzystanie istniejących podziemnych sieci lub tworzenie nowych.

2. Podziemne gogle.

Gogle termowizyjne lub inne gogle niewymagające oświetlenia pozwoliłyby żołnierzom widzieć w ciemności. Zwykłe gogle noktowizyjne wymagają światła otoczenia. Armia wprowadziła na rynek nowe gogle termowizyjne, ale dostarczenie ich wszystkim żołnierzom lub udoskonalenie ich pod kątem operacji podziemnych może zająć trochę czasu.

3. Oślepiające źródło światła.

Nie tylko chcę widzieć pod ziemią w tunelu, ale także chcę mieć możliwość odebrania widoczności innym. Duże, oślepiające światło (nie powinno być zbyt małe, bo przeciwnik będzie musiał tylko strzelać w światło) z niezawodnym, długotrwałym źródłem zasilania dałoby żołnierzom wyraźną przewagę nad kimkolwiek, kto na nich czeka.

4. Dźwięk nieletalny.

Dźwięk inaczej rozchodzi się pod ziemią. Środowisko może być idealne do zastosowania dźwięków obezwładniających przeciwnika.

5. Radar penetrujący ziemię.

Urządzenia te są szeroko stosowane w wielu różnych dziedzinach, od archeologii, przez budownictwo, po górnictwo. Chciałbym mieć podręczne urządzenie, aby widzieć przez ściany tuneli (we wszystkich kierunkach – w pionie i w poziomie) i znać swoją odległość od powierzchni.

6. Widzenie jak nietoperze.

Nietoperze używają echolokacji do nawigacji, emitując fale dźwiękowe na powierzchnie, aby “widzieć” i latać. Oprócz radaru penetrującego podłoże, chciałbym zobaczyć, jak można wykorzystać istniejącą technologię dźwiękową, na przykład do pokazania, co znajduje się z przodu patrolu manewrującego w tunelach.

7. “Pies stróżujący”.

Podobnie do koncepcji “anioła stróża”, polegającej na posiadaniu nad głową bezzałogowego statku powietrznego, który zapewniałby świadomość sytuacyjną, a w niektórych przypadkach wspierał ogień, chciałbym mieć nad ziemią robota, który byłby odsunięty od poruszającego się elementu. Po wezwaniu elektronicznym, przemieszczałby się do miejsca patrolu i upuszczał wyciągarkę, zapasy lub cokolwiek innego, co jest potrzebne.

8. Liny i sznury odbijające podczerwień.

Kiedy strażacy schodzą do tuneli, używają liny prowadzącej (albo przywiązują się do siebie nawzajem, albo kładą i trzymają między stopami), aby upewnić się, że wiedzą, gdzie znajdują się ich koledzy z drużyny, nawet gdy są rozproszeni. Pomogłoby to patrolowi pozostać razem, wiedzieć, gdzie byli i jak wrócić. Siły amerykańskie badające jaskinie w Afganistanie uwiązały roboty liną, aby zapobiec ich zgubieniu. Istnieje wiele zastosowań lin w tunelach, ale lina lub sznur na podczerwień byłyby jeszcze lepsze, aby tylko żołnierze mogli je zobaczyć. Dobrym rozwiązaniem tymczasowym byłoby dodanie właściwości odbijających promieniowanie podczerwone dla popularnej linki 550.

9. Robot szczur.

Robot drążący tunele może zostać wykorzystany do wytyczenia nowej ścieżki pod ziemią. Istnieje wiele sytuacji, w których podążanie istniejącym tunelem może nie mieć sensu. Dlaczego nie mieć sposobu na stworzenie innej ścieżki do celu lub stworzenie odpornego na bomby schronu? W dobie wojny elektronicznej, gdzie ukrycie sił wojskowych jest prawie niemożliwe, szybkie zejście pod ziemię oferuje rozwiązanie. Wynalazca i przedsiębiorca Elon Musk podjął się poważnej inwestycji w zwiększenie prędkości maszyn wiertniczych. Szybsza, lżejsza i tańsza maszyna wiertnicza może być istotną częścią przyszłych koncepcji prowadzenia działań wojennych i stanowić wartość dla walczących.

10. Granaty piankowe.

Jako żołnierz chcę mieć możliwość uszczelniania różnych odgałęzień tuneli podczas ich pokonywania. Szybko formująca się pianka przemysłowa mogłaby wykonać to zadanie. Jakie są obecne opcje dla żołnierzy pod ziemią, którzy napotykają opór? Nie mogą wypuścić dymu i nie mogą zanurkować, by się ukryć. Czy można użyć pianki do stworzenia natychmiastowej ściany, aby żołnierze mieli dodatkowy czas na ucieczkę?

Obecnie armia izraelska w swoim arsenale ma tzw. “Sponge Bomb“. W listopadzie 2021 Izraelskie Siły Obronne (IDF) testowały bomby chemiczne, które nie zawierają materiałów wybuchowych, ale są używane do uszczelniania szczelin lub wejść do tuneli, z których mogą wyjść bojownicy. Powodują one nagłą eksplozję piany, która szybko się rozszerza, a następnie twardnieje. Użyto ich listopadzie 2023.

11. Psy.

Wojskowe psy pracujące są nadal potężnym narzędziem nawet w podziemnych tunelach. Obecnie takie specjalnie wyszkolone psy są wykorzystywane głównie przez siły operacji specjalnych, żandarmerię wojskową i kilka innych jednostek. Zdolność i umiejętność korzystania z nich powinna być zapewniona większej liczbie sił.

12. Ulepszona saperka.

Słynne narzędzie do kopania rowów, które jest dobrze znane każdemu żołnierzowi służącemu od pokoleń, niewiele się zmieniło w swojej historii. Jeśli myśli się o żołnierzach działających pod ziemią, potrzebna jest nowa, lżejsza i mocniejsza saperka. W sytuacji awaryjnej może być użyta także do walki.

13. Światła, światła i jeszcze więcej świateł.

Szokujące jest to, że nawet w 2000 roku wojsko amerykańskie nadal używało latarek w kształcie litery “L” z czasów wojny wietnamskiej. Nadal można je znaleźć w szkołach wojskowych. Żołnierze często kupują teraz i noszą własne cywilne latarki czołowe, a latarki SureFire zostały zaludnione przez siły zbrojne w celu umieszczenia na broni, ale gdzie jest wojskowa, lekka latarka do operacji podziemnych? Jakie jest rozwiązanie umożliwiające założenie bazy patrolowej lub kwatery głównej w jaskini lub tunelu? Obecne długotrwałe rozwiązania oświetleniowe są zasilane przez generatory, co jest oczywiście niewykonalne w ciasnych przestrzeniach i przy wrażliwych dostawach powietrza znajdujących się pod ziemią. Każde rozwiązanie oświetleniowe będzie musiało również uwzględniać inne kwestie związane ze źródłami zasilania, w tym wagę akumulatorów. Energia słoneczna z pewnością nie jest opcją, ale skuteczne działanie pod ziemią będzie wymagało jej znalezienia.

14. Kanarek.

Podczas schodzenia pod ziemię występują poważne problemy z poziomem tlenu, tlenkiem węgla i wieloma innymi kwestiami związanymi z jakością powietrza. Wiem, że istnieje wiele zaawansowanych urządzeń do monitorowania powietrza, ale nawet gdybym je miał (jak wskaźniki NBC, które musieliśmy nosić, gdy byłem żołnierzem), nie ufałbym im całkowicie. Górnicy nosili kanarki pod ziemią przez długi, długi czas. Jeśli ptak spadnie, masz problem i musisz działać.

Źródło/Przedruk:  mwi.westpoint.edu | John Spencer

Ofensywa Blog