mundur MON WP

Zakaz używania munduru wojskowego podczas zgromadzeń

Opublikowano nowe Rozporządzenie MON z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części. Ministerstwo Obrony Narodowej wypowiada wojnę przebierańcom, czyli osobom próbującym podszywać się pod żołnierzy WP.

Wprowadza ono zakaz używania kontraktowych mundurów lub części mundurów przez osoby uczestniczące w:

  1. przedsięwzięciach, które mogą godzić w dobre imię lub interes Sił Zbrojnych;
  2. strajkach, demonstracjach, manifestacjach i zgromadzeniach mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska  w sprawach publicznych;
  3. zgromadzeniach i przedsięwzięciach naruszających porządek i spokój publiczny;
  4. działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia, w tym mienia publicznego, lub w działaniach, które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia lub uszkodzenia;
  5. działaniach mających na celu naruszenie nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego;
  6. przedsięwzięciach mających na celu publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.

 

Dotyczy ono tylko bieżącego wzoru munduru WP, nie zaś poprzednich czy historycznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie od połowy października 2021 r.

Mariusz Błaszczak tweet rozporządzenie

Ofensywa Blog