Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej (WOT)

W październiku 2019 rozpoczęło się formowanie Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Chętni mogą już zgłaszać swoje kandydatury. Szkolenia zaplanowane są na luty 2020.

Na razie wojsko szuka 700 żołnierzy, ale docelowo na Dolnym Śląsku ma ich być 3 razy więcej. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także osoby, które do tej pory nie miały żadnej styczności ze służbą wojskową. Oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie formowania się 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w której skład wchodzić mają trzy bataliony lekkiej piechoty, łącznie 2100 osób.

Chętni do wstąpienia w szeregi Terytorialsów mogą zgłaszać się do Wojskowych Komisji Uzupełnień (WKU). Kandydat wypełnia stosowny wniosek, później jest kierowany do konkretnej jednostki, gdzie zostanie zapoznany z warunkami służby. Kolejny etap to badania psychologiczne i w wojskowej komisji lekarskiej. Jeśli chętny przejdzie je pomyślnie, wówczas może przystąpić do szkolenia

Żołnierzem WOT może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego;
 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji.

Niezbędne wykształcenie:

 • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Kryterium wiekowe dla żołnierzy Obrony Terytorialnej wynosi:

 • 18 – 63 lata dla oficerów i podoficerów;
 • 18 – 55 lat dla szeregowych.

Każdy przechodzi cykl szkoleń

System szkolenia żołnierzy WOT zaplanowany jest na 3 lata. W pierwszym roku nabywają oni podstawową wiedzę dotyczącą rodzajów sprzętu, broni, uzbrojenia i wyposażenia, pierwszej pomocy, taktyki na polu walki. Długość wstępnego kursu zależy od tego, czy dana osoba miała już kiedyś do czynienia z wojskiem, czy też nie. Jeśli ktoś odbył jakąś formę służby wojskowej, wówczas bierze udział w szkoleniu trwającym 8 dni. Natomiast, w sytuacji, kiedy dla jakiegoś kandydata jest to pierwsza w życiu styczność z wojskowością, wówczas przechodzi całe szkolenie podstawowe, które trwa 16 dni. Wszystko kończy się egzaminem, a ci, którzy przejdą go pomyślnie, składają przysięgę wojskową.

Na drugi rok zaplanowane są szkolenia specjalistyczne. Ostatni etap kursu, to zgrywanie pododdziałów do poziomu kampanii.

Żołnierze WOT są pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego. Mają prawo do noszenia munduru, a także broni podczas szkoleń. Wiemy, że każdy z nich na co dzień pracuje zawodowo. Nasze kursy są więc tak zaplanowane, aby nie kolidowały z pracą. Organizujemy je głównie w weekendy. Według przepisów, każdy żołnierz przynajmniej dwa dni w miesiącu powinien poświęcać na doskonalenie swoich umiejętności, co też u nas się dzieje – mówi dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk. Artur Barański.

Zadania WOT

Głównym zadaniem WOT jest wspieranie lokalnych społeczności w każdym możliwym wymiarze i obszarze. Mówimy tutaj też o współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w czasie kryzysu i wojny. Bardzo duże znaczenie ma dla nas przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz działania podczas tych klęsk. Bierzemy również udział w akcjach poszukiwawczych wraz z innymi służbami. Te wszystkie zadania wymagają nabycia zdolności, które nasi żołnierze posiądą poprzez okres trzyletniego szkolenia – dodaje dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk. Artur Barański.

Odzież oraz dodatki w polskim kamuflażu: ofensywa.eu

Więcej info na: terytorialsi.wp.mil.pl

Ofensywa Blog