TCCC, szkolenia medyczne, marines 2023

Korpus Piechoty Morskiej (USA) wprowadza zmiany w wymaganiach dotyczących szkolenia medycznego

Korpus Piechoty Morskiej przygotowuje się poważnej do przyszłej wojny, w której małe jednostki mogą być rozproszone i działać w trudno dostępnych miejscach, oddalonych od zaplecza. To założenie wymusiło zmiany w wojskowych wymaganiach medycznych dotyczących tego, kto przechodzi szkolenie medyczne (TCCC) i na jakim poziomie.

Kurs TCCC dla każdego żołnierza Marines

Aktualizacje polityki mają związek z taktyczną opieką nad poszkodowanymi na polu bitwy (TCCC), programem ratowania życia opracowanym przez Agencję Zdrowia Obrony, USA. Pierwsza z trzech zmian, opublikowana w lipcowym komunikacie administracyjnym Marines, wymaga, aby wszyscy żołnierze Sił Morskich Floty i placówek wspierających otrzymali certyfikat w zakresie TCCC, podstawowego poziomu programu, w ciągu 12 miesięcy.

Bazowe szkolenie TCCC-ASM obejmuje zatrzymanie krwotoku i rozpoznanie szeregu innych krytycznych kwestii medycznych. Dzięki temu Korpus Piechoty Morskiej dostosowuje się do dyrektywy Departamentu Obrony, zgodnie z którą wszyscy żołnierze przechodzą szkolenie TCCC-All Service Member. Służba zastąpiła szkolenie z pierwszej pomocy tym programem na obozach startowych w 2021 r. i ogłosiła, że 85% sił zbrojnych uzyska certyfikat TCCC-ASM do 2023 r.

“W miarę jak Korpus Piechoty Morskiej kontynuuje testowanie i walidację nowoczesnych zdolności i koncepcji bojowych, marines i marynarze będą coraz częściej wzywani do podejmowania odważnych i konsekwentnych decyzji w spornych środowiskach” – powiedział w oświadczeniu dla Marine Corps Times kapitan Phil Parker, rzecznik Dowództwa Szkolenia i Edukacji Korpusu Piechoty Morskiej. “Nasi żołnierze muszą być przygotowani do skutecznego działania w tym środowisku i zapewnienia naszemu personelowi poziomu opieki niezbędnego do zwiększenia przeżywalności przez dłuższy czas”.

Kolejna aktualizacja, opublikowana w sierpniu 2022 r., nakazywała, aby TCCC-Combat Lifesaver, drugi poziom wspólnego programu, zastąpił dotychczasowy program Combat Lifesaver, a od pierwszego kwartału roku  2023 dwóch marines na każdego żołnierza korpusu w batalionie przechodziło to szkolenie. Ten 40-godzinny kurs obejmuje obsługę sprzętu medycznego i sposób zapewnienia spektrum opieki medycznej na miejscu zdarzenia na polu bitwy.

Ostatnia zmiana, opublikowana w grudniu 2022 r., dotyczy TCCC – Personelu medycznego, najwyższego poziomu szkolenia w programie. Zgodnie z komunikatem Marynarki Wojennej, ten 16-godzinny zaawansowany kurs zostanie zapewniony wszystkim żołnierzom Marynarki Wojennej podczas ich podstawowej szkoły “A” w San Antonio.

Szkolenie musi być powtarzane co trzy lata, a szkolenie odświeżające musi zostać ukończone przed rozmieszczeniem na pokładzie statku.

Zmiany te nie tylko wypełniają mandat, ale także podnoszą poziom szkolenia personelu, który zapewnia opiekę na polu bitwy marines, i zapewniają, że małe jednostki są wyposażone w odpowiedni poziom wiedzy medycznej do przyszłej walki.

“Łącznie wysiłki te zapewniają zwiększone szkolenie zarówno personelowi medycznemu, jak i niemedycznemu, aby ujednolicić nasze szkolenie TCCC zgodnie z wymogami DHA”, powiedział w oświadczeniu Marine Corps Times porucznik komandor Nicholas Eighmy, oficer Korpusu Pielęgniarek Marynarki Wojennej, który ściśle współpracował z Dowództwem Szkolenia i Edukacji nad zmianami. “Kiedyś zarezerwowane dla wysoko wykształconych lekarzy i pielęgniarek, zaawansowane szkolenie w zakresie transfuzji krwi pełnej w nagłych wypadkach i długotrwałej opieki nad poszkodowanymi jest teraz dostarczane naszym żołnierzom szkolącym się w polowych batalionach szkolenia medycznego w celu zwiększenia poziomu opieki, jaką są w stanie zapewnić poszkodowanym”.

Korpus Piechoty Morskiej nie jest jedyną służbą zmagającą się z tym, jak dostosować szkolenie medyczne i strukturę jednostek, aby jak najlepiej przewidzieć realia przyszłych działań wojennych.

Marynarka Wojenna, która jest w trakcie zakupu szybkich i doskonale wyposażonych statków “pogotowia ratunkowego” do triażu i transportu, tworzy również co najmniej jedną nową “awaryjną jednostkę medyczną”, aby zapewnić personelowi marynarki wojennej szkolenie i sprawność, których potrzebują do reagowania, kontradmirał Darin Via, zastępca szefa Biura Medycyny i Chirurgii Marynarki Wojennej, powiedział Sandboxx News na początku tego roku.

Eighmy powiedział, że jest przekonany, że marines i personel marynarki wojennej, który zapewnia im opiekę medyczną, sprostają nowym wyzwaniom.

“Rozproszone operacje morskie i ekspedycyjne zaawansowane operacje bazowe stanowią inny paradygmat dla Korpusu niż te, których doświadczyli w Iraku i Afganistanie; musimy upewnić się, że nasi żołnierze/marynarze są przygotowani do zapewnienia opieki w niepewnych warunkach. Program instruktażowy, który opracowujemy w polowych batalionach szkolenia medycznego, jest dla nas kluczowym czynnikiem umożliwiającym nam to” – powiedział.

“Marines i żołnierze Korpusu zawsze ściśle ze sobą współpracowali. Faludża, Ramadi, Iwo Jima, Guadalcanal – wszędzie tam, gdzie udawali się marines, u ich boku znajdowali się żołnierze Korpusu. Ten rozwój jest odzwierciedleniem tej relacji i tego, jak będzie ona trwać w przyszłości”.

Przedruk z  marinecorpstimes.com autorstwa Hope Hodge Seck / tłumaczenie PF

Kiedyś medycy chcieli, aby szpitale wyróżniały się w strefie działań wojennych. Lekcja płynąca z Ukrainy, gdzie Rosja celowo strzelała w obiekty z dużymi czerwonymi krzyżami na dachach, jest taka, że lepiej wtopić się w tłum – podaje The Economist.

 

Ofensywa Blog