shtf definicja

SHTF – co oznacza ten skrót

W świecie preppersów i survivalowców często używa się terminu SHTF (ang.  Shit Hits The Fan), który dosłownie można przetłumaczyć jako “kiedy g*wno trafi w wentylator”. Termin ten odnosi się do nieoczekiwanych i chaotycznych sytuacji, które zakłócają funkcjonowanie społeczeństwa. Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie informacyjnego przewodnika na temat SHTF, w tym jego znaczenia, typowych scenariuszy i podstawowych sposobów zabezpieczenia się w obliczu takich sytuacji.

Definicja SHTF

Termin SHTF, czyli “S**t Hits The Fan”, to akronim, który zyskał popularność wśród prepersów i survivalowców. Chociaż termin ten może wydawać się szorstki, jest on używany do opisania krytycznego i potencjalnie katastrofalnego wydarzenia, w którym normalne funkcjonowanie społeczeństwa zostaje zakłócone. Mówiąc prościej, odnosi się do sytuacji, w której wszystko idzie nie tak i następuje chaos, który to rozlewa się po całym kraju.

Wiele osób interpretuje to jako jednorazowe zdarzenie uderzenie komety czy eksplozja nuklearna!  Niekoniecznie,  shtf nie jest tego typu wydarzeniem. To proces, a jest on znacznie gorszy, ponieważ następuje powolny upadek, rozkład więzi i wszelkich powiązań.

Podczas SHTF często dochodzi do awarii infrastruktury, komunikacji i dostępności podstawowych zasobów. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, w tym klęskami żywiołowymi, załamaniami gospodarczymi, pandemiami, niepokojami społecznymi lub jakimkolwiek wydarzeniem, które znacząco zakłóca codzienne rutyny i systemy, na których opiera się społeczeństwo.

W takich sytuacjach podstawowe usługi, takie jak energia elektryczna, woda, transport i służby ratunkowe, mogą być zagrożone lub nawet nie istnieć. Może to skutkować utratą dostępu do żywności, wody, opieki medycznej i innych kluczowych zasobów. Załamanie porządku społecznego i praworządności może prowadzić do wzrostu przestępczości, grabieży i przemocy.

Zrozumienie koncepcji SHTF ma kluczowe znaczenie, ponieważ podkreśla potrzebę gotowości i proaktywnych środków w celu ochrony siebie i bliskich w czasach kryzysu. Chociaż niemożliwe jest przewidzenie dokładnego charakteru lub czasu wydarzenia SHTF, posiadanie ogólnego planu gotowości może znacznie zwiększyć szanse na przetrwanie i odporność.

Ostatecznie, zrozumienie SHTF polega na uznaniu możliwości wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą zakłócić funkcjonowanie społeczeństwa, jakie znamy. Chodzi o uznanie, że bycie przygotowanym i podejmowanie proaktywnych działań może znacząco wpłynąć na zdolność do przetrwania i przezwyciężenia wyzwań, które pojawią się, gdy SHTF nastąpi.

Znaczenie gotowości

Jeśli chodzi o stawienie czoła scenariuszom SHTF, nie można przecenić znaczenia gotowości. Gotowość jest fundamentem, na którym jednostki i społeczności mogą skutecznie nawigować i łagodzić skutki chaotycznych sytuacji.

Oto kilka kluczowych powodów, dla których gotowość jest niezbędna w przypadku SHTF:

 • Przewidywanie nieoczekiwanego
  Wydarzenia SHTF są z natury nieprzewidywalne. Chociaż konkretne okoliczności mogą się różnić, bycie przygotowanym pomaga rozwinąć postawę gotowości i zdolności adaptacyjnych. Gotowość pozwala przewidywać i planować szereg potencjalnych scenariuszy, umożliwiając szybsze i skuteczniejsze reagowanie w obliczu nieoczekiwanego.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, ochrony rodziny i zasobów
  W czasach kryzysu bezpieczeństwo osobiste staje się najważniejsze. Gotowość obejmuje podejmowanie proaktywnych kroków w celu zabezpieczenia, utrzymania i ochrony siebie oraz bliskich. Może to obejmować zabezpieczenie schronienia, ufortyfikowanie domu lub naukę technik samoobrony. Będąc przygotowanym, jednostki mogą zminimalizować ryzyko, jednocześnie chroniąc się w chaotycznych sytuacjach.
 • Ograniczenie zależności od zasobów zewnętrznych
  Podczas SHTF podstawowe zasoby, takie jak żywność, woda i środki medyczne, mogą stać się rzadkie, bardzo drogie lub niedostępne. Gotowość obejmuje tworzenie zapasów niezbędnych przedmiotów, tworzenie zestawów awaryjnych i naukę umiejętności samowystarczalności, takich jak uprawa żywności, oczyszczanie wody lub zapewnianie podstawowej opieki medycznej. Zmniejszając zależność od zasobów zewnętrznych, jednostki zwiększają swoją odporność i zdolność do utrzymania się w czasach kryzysu.
 • Szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji
  W chaotycznych sytuacjach czas jest często najważniejszy. Gotowość wymaga szkolenia i strategii, umożliwiając osobom szybsze podejmowanie świadomych decyzji. Mając gotowy plan, znając drogi ewakuacji i ćwicząc ćwiczenia awaryjne, możesz reagować szybko i skutecznie, potencjalnie ratując życie i minimalizując szkody.
 • Odporność psychiczna
  Bycie przygotowanym psychicznie na scenariusze SHTF jest równie ważne jak przygotowanie fizyczne. W obliczu niepewności i przeciwności losu posiadanie wcześniej ustalonego planu i poczucia pewności siebie może złagodzić stres oraz niepokój. Gotowość stwarza poczucie kontroli i zdolność do zachowania spokoju, koncentracji i odporności w obliczu trudnych okoliczności.
 • Wspieranie odporności społeczności
  Gotowość to nie tylko indywidualna gotowość, ale także wspieranie odporności społeczności. Współpraca z sąsiadami, uczestnictwo w lokalnych grupach gotowości na sytuacje kryzysowe oraz dzielenie się wiedzą i zasobami może zwiększyć zbiorowe wysiłki na rzecz przetrwania i odbudowy. Pracując razem, społeczności mogą wspierać się nawzajem w czasach kryzysu, zwiększając szanse na pomyślny wynik.

źródło / przedruk z prepper.life

Polecana książka (ebook) na ten temat – wspomnienia osoby, która przeżyła SHTF

 

Ofensywa Blog