drago książka naval nowość

Książka “Mój przyjaciel Drago” – polski Navy SEALs

Tomasz „Drago” Dzieran jest żywą legendą amerykańskich sił specjalnych. Brał udział w  ponad 100 misjach bojowych, w wieku 33 lat przeszedł morderczą selekcję do Navy SEALs, mimo iż limit wieku wynosił 30 lat.

Drago urodził się w Polsce, gdzie jako młody człowiek walczył z komuną. Był więziony i torturowany. Obawiając się o swoje życie w 1984 roku wyjechał do USA.

W trakcie wojny w Iraku spotkał się z żołnierzami jednostki „Grom”, między innymi NAVAL-em. Amerykanie i Polacy walczyli ramię w ramię i w ten sposób narodziło się braterstwo broni. W stopniu bosmana (ope­ra­to­r, breacher, instruktor), odznaczony medalem brązowej gwiazdy i  honorową odznaką GROM. „Z per­spek­tywy czasu to wszystko wydaje się śmieszne, bo jak wyjeż­dża­łem z Pol­ski, spły­wała na mnie jedy­nie sława z bycia prze­stępcą. A teraz wra­cam jako boha­ter, choć wcale tak o sobie nie myślę” (Drago).

Poznajcie historię niesamowitego wojownika, legendy Navy Seals i GROMu. Przeczytaj ebook.

Tomek Dzieran urodził się na początku lat 60., biedne dzieciństwo przeżył w komunistycznej Polsce. Jako nastolatek na ulicach Łodzi walczył o przetrwanie – i to dosłownie. Jak wielu młodych chłopców wolny czas spędzał na trenowaniu sztuk walki i ulicznych bijatykach. Zasmakował życia przemytnika opozycjonisty, nie miał sprecyzowanych marzeń. Kim chciał być, a kim został? Życie w kraju znajdującym się w żelaznym uścisku komunizmu nie było kolorowe. W latach 80. przyłączył się do solidarnościowego podziemia, rozpowszechniał antykomunistyczną propagandę, uczestniczył w protestach. Podczas stanu wojennego został aresztowany, skazany i osadzony w reżimowym więzieniu dla więźniów politycznych, gdzie doznał tortur i przemocy. Nigdy jednak nie stracił nadziei ani wiary w swoją sprawę.  Jego życie to niewiarygodna i inspirująca historia, która pokazuje, że “American Dream” nie spełnia się sam, ale jego realizacja jest możliwa dzięki uporowi i ciężkiej pracy. Sam Drago to kawał chłopa z wiel­kimi sil­nymi przed­ra­mio­nami, pasuje do tej ame­ry­kań­skiej wiel­ko­ści. Swoją przygodę z wojskiem skończył jako instruk­to­r BUD/S na kur­sie Navy SEALs. Jak mówi w książce “W moim życiu prze­moc zawsze dzia­łała i poma­gała, a jak nie, to zna­czyło, że zasto­so­wa­łem jej za mało i następ­nym razem musia­łem się bar­dziej przy­ło­żyć“.

Przyjacielska rozmowa dwóch wojskowych weteranów, których los połączył na wojnie w Iraku i pozwolił im przetrwać najcięższą próbę. To gotowy scenariusz na film, który mógłby stać się pewniakiem do hollywoodzkich Oscarów.

Dostępność książki (porównaj ceny, gdzie najtaniej)


Lub Zamów i przeczytaj ebook (epub, mobi).


Wywiad z Drago i Navalem (Historia Realna)

Nasze żołnierskie histo­rie są tak zaska­ku­jące, że naprawdę ciężko wymy­ślić sce­na­riu­sze cie­kaw­sze niż te, które nam napi­sało samo życie. Jedyną szansą na prze­ży­cie w trud­nych oko­licz­no­ściach jest dzia­ła­nie zgod­nie z wypra­co­wa­nymi przez Mary­narkę Wojenną meto­dami.

Ofensywa Blog