alert test 2023 USA

W październiku 2023 w amerykańskich telefonach, TV zostanie wyświetlony alarm

W środę, 4 października o godzinie 14:20 ET, każdy telewizor, radio i telefon komórkowy w Stanach Zjednoczonych powinien emitować charakterystyczny, wstrząsający elektroniczny dźwięk ostrzegawczy alarm, któremu towarzyszy komunikat o następującej treści: “Jest to ogólnokrajowy test systemu alarmowego, wydanego przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA). To jest tylko test. Opinia publiczna nie musi podejmować żadnych działań“.

Dlaczego krajowy test jest konieczny?

Federalni koordynatorzy zarządzania kryzysowego muszą upewnić się, że krajowy system ostrzegania jest nadal skutecznym sposobem ostrzegania Amerykanów o sytuacjach kryzysowych, katastrofach naturalnych, atakach i wypadkach na poziomie krajowym. W następstwie przerażających pożarów na wyspie Maui 8 sierpnia, kiedy syreny ostrzegawcze, które mogły ostrzec ludzi o niebezpieczeństwie, nie zostały uruchomione.

Część testu WEA zostanie zainicjowana przy użyciu zintegrowanego publicznego systemu ostrzegania i alarmowania FEMA (IPAWS), scentralizowanego systemu internetowego administrowanego przez FEMA, który umożliwia władzom wysyłanie uwierzytelnionych komunikatów alarmowych do społeczeństwa za pośrednictwem wielu sieci komunikacyjnych. Test WEA zostanie przeprowadzony za pomocą kodu wysłanego na telefony komórkowe.

W tym roku wiadomość EAS będzie rozpowszechniana jako wiadomość Common Alerting Protocol (CAP) za pośrednictwem Integrated Public Alert and Warning System-Open Platform for Emergency Networks (IPAWS-OPEN).

Podobny “Alert” test miał ostatnio miejsce w Wielkiej Brytanii.

Co będzie zawierał komunikat alarmowy?

Wszystkie telefony bezprzewodowe powinny otrzymać wiadomość tylko raz. Po ogólnokrajowym teście WEA można spodziewać się następujących informacji:

  • Począwszy od około godziny 14:20 czasu wschodniego, wieże komórkowe będą transmitować test przez około 30 minut. W tym czasie telefony bezprzewodowe kompatybilne z WEA, które są włączone, w zasięgu aktywnej wieży komórkowej i których dostawca usług bezprzewodowych uczestniczy w WEA, powinny być w stanie odebrać wiadomość testową.
    W przypadku konsumentów komunikat wyświetlany na ich telefonach będzie brzmiał: “TO JEST TEST Krajowego Bezprzewodowego Systemu Ostrzegania o Sytuacjach Kryzysowych. Nie trzeba podejmować żadnych działań”.
  • Telefony z menu głównym ustawionym na język hiszpański będą wyświetlać: “ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia.”.
  • Alerty WEA są tworzone i wysyłane przez upoważnione federalne, stanowe, lokalne, plemienne i terytorialne agencje rządowe za pośrednictwem IPAWS do uczestniczących dostawców usług bezprzewodowych, którzy dostarczają alerty do kompatybilnych telefonów. Aby zapewnić, że alerty te są dostępne dla całego społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych, towarzyszy im unikalny dźwięk i wibracja.

Ważne informacje o teście EAS:

  • Część testu EAS ma trwać około minuty i zostanie przeprowadzona z udziałem nadawców radiowych i telewizyjnych, systemów kablowych, dostawców satelitarnego radia i telewizji oraz dostawców przewodowego wideo.
  • Komunikat testowy będzie podobny do regularnych comiesięcznych komunikatów testowych EAS, z którymi opinia publiczna jest zaznajomiona. Będzie on brzmiał następująco: “To jest ogólnokrajowy test Systemu Ostrzegania Kryzysowego, wydany przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego, obejmujący Stany Zjednoczone od 14:20 do 14:50 godzin ET. To jest tylko test. Społeczeństwo nie musi podejmować żadnych działań.

Czy coś takiego miało już miejsce wcześniej?

Pierwszy krajowy system nadawania alarmowego w Stanach Zjednoczonych powstał w 1951 roku jako sposób na wykorzystanie przez rząd sieci radiowych do ostrzegania narodu przed atakiem wroga podczas zimnej wojny. Został on dopracowany i rozszerzony, gdy w latach 50. i 60. wzrosły obawy przed atakiem nuklearnym.

Pierwszy ogólnokrajowy test najnowszej wersji Systemu Ostrzegania Kryzysowego miał miejsce 9 listopada 2011 roku. Test ten ujawnił wiele problemów z krajowym systemem alarmowym, które mogły oznaczać, że nie każdy usłyszałby alarmu w przypadku prawdziwego zagrożenia. Dzięki tej wiedzy system został ulepszony i wzmocniony.

Wiadomość testowa z 2011 roku była o wiele bardziej rozbudowana niż te używana obecnie.

“To jest test systemu alarmowego. To jest tylko test. Komunikat, który słyszysz, jest częścią ogólnokrajowego testu na żywo możliwości systemu alarmowego. Ta wiadomość testowa została zainicjowana przez krajowe organy alarmowe i ostrzegawcze. W koordynacji z uczestnikami Systemu Ostrzegania o Sytuacjach Nadzwyczajnych, w tym nadawcami radiowymi, kablowymi, satelitarnymi i przewodowymi w Twojej okolicy. Gdyby była to rzeczywista sytuacja awaryjna, po usłyszanym właśnie sygnale uwagi nastąpiłyby informacje o sytuacji awaryjnej, wiadomości lub instrukcje. To tylko test. Wracamy teraz do normalnego programowania”.

Test przeprowadzony 4 października będzie siódmym ogólnokrajowym testem wysłanym do radioodbiorników i telewizorów, trzecim do konsumenckich telefonów komórkowych i drugim do wszystkich urządzeń komórkowych.

Czy zdarzały się fałszywe alarmy?

W przeszłości  były wysyłane były błędne wiadomości, które wywoływały fałszywe alarmy na poziomie lokalnym, zwłaszcza w latach 50-tych, kiedy system był nowy. Najnowszy fałszywy alarm miał miejsce w 2018 roku na Hawajach, kiedy system Agencji Zarządzania Kryzysowego Hawajów omyłkowo wysłał powiadomienie ostrzegające o zagrożeniu rakietami balistycznymi na wyspach. Podczas zmiany ktoś wybrał niewłaściwy “alert” na komputerze. Wtedy wiadomość brzmiała: “Zagrożenie pociskami balistycznymi w kierunku Hawajów. Szukaj natychmiastowego schronienia. To nie są ćwiczenia”. Niektóre znaki na autostradach stanowych również zawierały w/w ostrzeżenie. Dopiero po 38 minutach wyjaśniono, że ostrzeżenie było spowodowane błędem użytkownika systemu.

Źródło: FEMA.gov / eu.usatoday.com

Ofensywa Blog