obrona cywilna, kongres 2023, bezpieczeństwo cywili

Rządowy Zespół Ochrony Ludności (OC)

Polski rząd planuje stworzenie korpusu ochrony cywilnej, czyli ewidencji konkretnych ludzi, którzy będą odpowiadać za ochronę ludności w czasie pokoju i za konkretne działania w czasie wojny “W”. Ma to regulować nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej lub ustawa o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.

Nowym podmiotem w systemie będzie Rządowy Zespół Ochrony Ludności. Ma to być organ opiniodawczo- doradczy administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony ludności/OC.  Powstanie system ewidencji, utrzymywania i budowania schronów. Przygotowane przepisy unormują również kwestie, które dotyczą planów ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia dla gmin, powiatów, województw i całego kraju.

Co warte podkreślenia: Osoby tworzące personel obrony cywilnej (OC) będą zwolnione od mobilizacji do sił zbrojnych, nie będą podlegać przydziałom organizacyjno-mobilizacyjnym do jednostek zmilitaryzowanych i pracowniczym przydziałom mobilizacyjnym. Do korpusu będzie można też przystąpić dobrowolnie.

Projekt ustawy ma trafić do Sejmu jeszcze w tym półroczu 2024 roku, zobaczymy jak się potoczą jej prawne losy. Oby lepiej niż poprzednich projektów.

Źródło: gov.pl

 

Ofensywa Blog