prywatne schrony w duże zainteresowanie

Schron – Automatyczny zawór przeciwwybuchowy typu DIY

Niniejszy wpis stanowi uzupełnienie techniczne do książki “Schron przydomowy. Jak zbudować i wyposażyć prywatny schron” (wyd. Pascal).

Urządzenia filtrowentylacyjne przeznaczone do zainstalowania w schronie (publicznym, jak i prywatnym), w zależności od założonej odporności i zastosowanych rozwiązań składają się z niżej wymienionych urządzeń:

 1. czerpni powietrza;
 2. automatycznego zaworu przeciwwybuchowego, dwustronnego działania (ZPM);
 3. filtra zgrubnego odpylania;
 4. przedfiltra;
 5. filtropochłaniaczy;
 6. przepustnic odcinających;
 7. przepływomierza z tablicą kontrolno-pomiarową;
 8. wentylatora z napędem ręczno-elektrycznym lub tylko elektrycznym w schronach wyposażonych we własne źródło zasilania;
 9. nawiewnych przewodów rozprowadzających czyste powietrze;
 10. wywiewnych klap nadciśnieniowych (schronowych);
 11.  wyrzutni powietrza zabezpieczonej zaworem przeciwwybuchowym mechanicznym, dwustronnego działania (ZPM).

W przypadku braku dostępności (np. w sprzedaży) dopuszcza się stosowanie zastępczych urządzeń (DIY) do schronu:

 • zamiast automatycznego zaworu przeciwwybuchowego na czerpni powietrza – filtr żwirowy (piaskowy), pełniący funkcję tłumika fali i zastępujący filtr zgrubnego odpylania, z podłączeniem do komory rozprężnej i
  dalszych stopni filtracji oraz osobnym przewodem obejściowym używanym poza okresem zagrożenia skażeniami, z komory rozprężnej bezpośrednio do wentylatora.
 • zamiast automatycznego zaworu przeciwwybuchowego na wyrzutni powietrza – filtr z metalowego kosza lub studzienki z kręgów żelbetowych, wypełnionych kamieniami o oczkach 3–6 cm, o wysokości złoża co najmniej 60 cm.
 • zamiast przedfiltra i filtropochłaniaczy – filtry węglowe do układów wentylacyjnych zamontowane w szczelnej obudowie umożliwiającej wymianę zużytego węgla aktywnego lub umieszczony w pomieszczeniu komory rozprężnej prostopadłościenny zasobnik przystosowany do wypełnienia granulatem węgla aktywnego (przechowywanym w hermetycznych workach poza okresem eksploatacji), o wysokości złoża 60 cm i objętości
  dostosowanej do założonego przepływu powietrza, lecz nie mniejszej niż 0,15 m3, z wlotem powietrza od góry;
  (źródło: projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony, 2023.)

Zamów ebook Schron przydomowy

 

Ofensywa Blog