opaska uciskowa staza odmrożenia_ - badania 2023

Opaska uciskowa grozi odmrożeniami w zimie

Staraliśmy się lepiej zrozumieć ryzyko odmrożeń podczas stosowania opaski uciskowej w pierwszej pomocy poprzez przegląd informacji dotyczących związku między stosowaniem stazy taktycznej a odmrożeniami kończyny.

Jednakże, istnieje niewiele informacji na ten temat, co może mieć coraz większe znaczenie, ponieważ przyszłe konflikty zbrojnie mogą dotyczyć walki w zimie oraz w ekstremalnie zimnych warunków pogodowych (Antarktyda).

Historycznie rzecz biorąc, kliniczne przypadki odmrożeń związane z użyciem opaski uciskowej występowały z małą częstotliwością, ale z dużymi powikłaniami, prowadząc do amputacji kończyny. Fizjologiczna reakcja wazokonstrykcji na ekspozycję na zimno prowadzi do ochłodzenia kończyn i powoduje zmniejszenie przepływu krwi w kończynach, ale indukowana zimnem wazodylatacja następuje jako okresowe fluktuacje, które zwiększają przepływ krwi do rąk i stóp. W doświadczeniach na zwierzętach stosowanie opaski uciskowej (TQ) zwiększało rozwój odmrożeń. Dowody pochodzące z doświadczeń na ludziach również potwierdzają związek między stosowaniem opaski uciskowej a odmrożeniami.

Wytyczne kliniczne dotyczące opieki nad poszkodowanymi zagrożonymi odmrożeniem w wyniku zastosowania opaski uciskowej (dowolnego rodzaju) były wcześniej podawane, ale powoli i stopniowo wypadały z dokumentów.

Wnioski: Przyczyną odmrożeń jest wystarczająco ujemny trend przenikania ciepła w tkankach miejscowych, który użycie opaski uciskowej może pogorszyć z powodu zmniejszenia perfuzji tkankowej. Związek między stosowaniem opaski uciskowej a odmrożeniami istnieje. Stosowanie opaski uciskowej zwiększa ryzyko odmrożeń spowodowanych zimnem, ponieważ umożliwia szybsze schłodzenie kończyny ze względu na zmniejszony przepływ krwi i brak wywołanego zimnem rozszerzenia naczyń krwionośnych. Osoby udzielające pomocy powyżej podstawowego poziomu wyszkolenia są ostrzegane, że stosowanie opaski uciskowej w pierwszej pomocy w warunkach niskiej temperatury (<0°C) grozi odmrożeniem. Jest to związane z długim okresem transportu z linii frontu do punktu stabilizacji, jak i dalej do szpitala polowego. W warunkach cywilnych ten problem wydaje się być mniejszy. Jednak w działaniach TECC czy w działaniach w terenach trudno dostępnych (góry, lasy, trzęsawiska), ta wiedza może mieć już duże znaczenie dla stanu i przyszłego losu poszkodowanych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36854168/

Artykuł „WARNING – Tourniquets Risk Frostbite in Cold Weather”, autorstwa Johna Kragha & Danierla O’Conora, marzec 2023


Przy okazji można się już zapisać do powiadomienia o nowej książce o pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ofensywa Blog