książki TCCC, CLS , taktyka czerwona, ratownik pola walki

Jaka książka dla Ratownika Pola Walki (CLS, TCCC)

Jeśli chcesz zostać Ratownikiem pola walki (CLS), albo być może już w nim jesteś – tym bardziej warto rozwijać swoją wiedzę w zakresie TCCC. Obecnie warunkami uczestnictwa w kursie jest ukończenie części teoretycznej kursu odbywającej się w formie e-learningu. A po przyjeździe na miejsce szkoleń uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dopuszczającego do części stacjonarnej kursu w formie pretestu (odbywającego się np. w WCKMed). A następnie bazującej na niej części praktycznej.

Oprócz przeczytania Wytycznych dla Personelu Medycznego  TCCC 2021 oraz skryptu Combat Lifesaver Course  dodatkowo warto zapoznać się z lekturą dodatkową.  Są książki oraz ebooki po polsku z zakresu udzielania pierwszej pomocy na polu walki:

 • Taktyczne ratownictwo medyczne (ebook)
 • Podstawy ratownictwa taktycznego
 • Modus Operandi Sił Specjalnych Tom 4. Taktyka Czerwona
 • Zdarzenia masowe i konflikty zbrojne. Organizacja i procedury postępowania (ebook)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna. Outdoor – survival – wojna
 • Ból. Mocna opowieść o rannych i medykach na wojnie
 • Czekając na Medevac
 • Procedury ratunkowe przedszpitalne
 • Scenariusze symulacyjne. Medycyna ratunkowa
 • Wojna i medycyna. Jak działania wojenne zmieniły medycynę (przegląd przez historię, głównie w USA)
 • Pierwsza pomoc na polu walki. Podręcznik dla żołnierzy. MON Sygn. Zdr.188/77
 • Podręcznik sanitariusza. Sygn. Zdr. 156/72
 • Instrukcja o zabezpieczeniu medycznym związku taktycznego (oddziału) w czasie wojny. Sygn. Zdr. 175/75
 • Pierwsza pomoc : indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza, Skrypt sygn. CW-49015

Szczegółowe Informacje o książce: >> gdzie jest nadal dostępna i gdzie kupisz najtaniej <<

Dodatkowo  zalecam przeczytać wybrane artykuły tematyczne z czasopism: Lekarz Wojskowy, Polska Zbrojna, Przegląd Sił Zbrojnych, Przegląd Wojsk Lądowych oraz Anestezjologia i Ratownictwo. Oraz zapoznać się z materiałami z kursu “Stop the bleed – Zatrzymaj krwawienie“.


Kurs Ratownik Pola Walki

Każdy kurs Ratownika Pola Walki (CLS – Combat Lifesaver) trwa z reguły 4-5 dni i poprzedzony jest samodzielnym szkoleniem e-learningowym.  Już na miejscu uczestnicy kursu w praktyce poznają tajniki udzielania pomocy na polu walki, ewakuacji rannego, realizacji badania urazowego (protokół SMARCHE) czy wykorzystywania specjalistycznego wojskowego sprzętu medycznego. Ostatniego dnia kursu, w ramach organizowanych egzaminów, wiedza każdego z żołnierzy poddawana jest szczegółowej weryfikacji, ponieważ w czasie niesienia pomocy w realnych działaniach bojowych nie ma miejsca na nawet najdrobniejsze błędy.

Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie ratownictwa taktycznego. Ale także kształtować poczucie odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz wypracowanie postawy etycznej w podejmowanych działaniach ratunkowych. Kurs przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności z udzielania pierwszej pomocy do czasu ewakuacji z pola walki (bazując na TC3). Ma celu ograniczenie na polu walki liczby zgonów potencjalnie możliwych do uniknięcia. Jak również możliwość wyrobienia tzw. pamięci mięśniowej pozwalającej na odruchowe wykonywanie pewnych czynności w określonym czasie.

TCCC (TC3) w Polsce jest określane również jako Taktyczno–Bojowa Opieka nad Poszkodowanym, bądź Taktyczna Opieka nad Poszkodowanym w Warunkach Bojowych.

Ofensywa Blog