wodny backout - brak wody

Polskie samorządy nie są przygotowane na „wodny blackout”

Żadna ze skontrolowanych polskich gmin nie była przygotowana na zaopatrywanie mieszkańców w wodę w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych tzw. wodny blackout. Nie identyfikowano aktualnych potrzeb i nie planowano kompleksowych działań na wypadek wystąpienia takich zdarzeń. Nie zabezpieczono również dostaw wody na taką okoliczność.

SoDis – Słoneczna dezynfekcja wody

Co najmniej jedna trzecia ludności w krajach rozwijających się nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Brak odpowiedniego zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i naraża wiele osób na ryzyko chorób przenoszonych przez wodę. Każdego dnia około 6000 dzieci umiera z powodu odwodnienia z powodu biegunki. Słoneczna dezynfekcja wody (SODIS) 

Więcej… →

niedobór wody - wojny o wodę - susza

Wojny o wodę – w tle zmiany klimatyczne

“Jeśli wojny tego wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę” – powiedział Ismail Serageldin w 1995 roku, były wiceprezes Banku Światowego. Wtedy jego słowa nie zostały potraktowane poważnie, ale przewidział on, że najbliższe dekady i towarzyszące im zmiany klimatyczne przyniosą drastyczne zmniejszenie zasobów wody pitnej.

Ofensywa Blog